Norsk-Engelsk oversettelse av bruse

Oversettelse av ordet bruse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bruse på engelsk

bruse
drikkerverb fizz, bubble, fizzle, effervesce, sparkle
  trafikkverb roar
Avledede ord av bruse
Anagram av bruse
Fler eksempler
1.De har da et par nevøer som kunne bruse litt med fjøra slik at det ble bølger i andedammen.
2.Ambassadør Mark Austad inspiserte alle tre Winnebago Motorhomes utenfor ambassaden på Drammensveien, her står han ved den" mellomste av de tre bukkene Bruse".
3.De fleste vil huske piratoverfallet på det norske fartøyet" Bruse Jarl" utenfor Lagos.
4.Endelig kunne 18 års innestengt glede bruse over.
5.Et av glansnumrene er når nye førsteklassinger ønskes velkommen med eventyret om de tre bukkene Bruse.
6.Forfedre må finne seg i å være både den minste og den mellomste og den aller største bukken Bruse før småen gir slipp på broen.
7.Her hørte Asbjørnsen elven" bruse vilt og fjernt mot venstre", og det stemmer saktens.
8.Iblant kan det virke som om holdningen til vår sikkerhetstrusel bygger mer på" De tre bukkene Bruse" enn på en nøktern vurdering av vår situasjon og kunnskaper om vår motpart.
9.Midtveis på turen føler man seg hensatt til eventyret om de tre bukkene Bruse.
10.Neste møte var med Bukkene Bruse.
11.Når Santiago idag møter den minste Bukken Bruse, kan også han få en leksjon i det som heter nordisk sikkerhetsspill !
12.Rederiets to tankskip er" Chemical Rubi", 100 prosent og" Bruse Jarl" med 70 prosent.
13.skal Oslo Konserthus bruse av vellyd, når Oslo Domkor fremfører sin Prøysenkavalkade til akkompagnement fra husets store orgel.
14.Å bruse med fjærene er ikke så lett når man ingen vinger har, men litt brusing kan det bli lett - hvis man tenker i frisyremestrenes baner.
15.Bare tenk deg å gå oppover Besseggen fra Memurubu, og kjenne" Morgenstemning" av Grieg bruse innvendig.
16.Je liker de tre bukkene Bruse best, sier Jørgen.
17.Og siden figuren skal bruse foran på seilskipet, blir den ikke bare hovedpersonens annet jeg.
18.Denne første" Bruse" og de følgende to" Bruse"båtene ble fortsatt disponert av Fred. Olsen & Co., og Brekke avanserte hurtig til 1. styrmann.
19.Der varmer de både kongsmenn og bønder, ved siden av de tusener som sitter benket oppover amfiet under en høy himmel, og som kanskje kjenner noen dråper av Harald Hårfagres blod bruse i årene.
20.Det er tekster så langt fra den selvopptatte fashionrockens livslede at et enkelt ord kan få blodet til å bruse.
21.Efter skipper og radiotelegrafistskolen ble Brekke i 1921 2. styrmann på D / S" Bruse" som Norges Statsbaner hadde overtatt fra Fred. Olsen, da det var praktisk for jernbanen å ha et eget skip for kulltransporten.
22.For å øke isolasjonsevnen kan pattedyrene reise pelsen og fuglene bruse med fjærene så det isolerende luftlaget blir større.
23.Melk og kaffe må unngås, mens kullsyreholdige leskedrikker som har fått bruse fra seg, kan anbebales, ifølge Forberg.
24.Men det ligger ikke for Steen å bruse med fjøra, så la oss kalle ham rypeprofessor.
25.Men mange vil nok ved eftertanke se det urimelige i å bruse opp når det kommer motforestillinger, sier Haugestad.
26.Musikken som skal bruse gjennom" Havlandet", har den tyske synthesizerkomponist Claus Schultze laget.
27.Rødhette og en av de tre Bukkene Bruse har begge vært brukt i dukketeatersammenheng tidligere.
28.Som verdige dronninger står de der, ferdig til å bruse ut i hvit og lyserød tyll.
29.Ta for eksempel" De tre bukkene Bruse".
Liknende ord

 
 

bruse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) brusebrusendebrust
Indikativ
1. Presens
jegbruser
dubruser
hanbruser
vibruser
derebruser
debruser
8. Presens perfektum
jeghar brust
duhar brust
hanhar brust
vihar brust
derehar brust
dehar brust
2. Preteritum (Fortid)
jegbruste
dubruste
hanbruste
vibruste
derebruste
debruste
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde brust
duhadde brust
hanhadde brust
vihadde brust
derehadde brust
dehadde brust
4a. Presens futurum
jegvil/skal bruse
duvil/skal bruse
hanvil/skal bruse
vivil/skal bruse
derevil/skal bruse
devil/skal bruse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha brust
duvil/skal ha brust
hanvil/skal ha brust
vivil/skal ha brust
derevil/skal ha brust
devil/skal ha brust
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bruse
duville/skulle bruse
hanville/skulle bruse
viville/skulle bruse
dereville/skulle bruse
deville/skulle bruse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha brust
duville/skulle ha brust
hanville/skulle ha brust
viville/skulle ha brust
dereville/skulle ha brust
deville/skulle ha brust
Imperativ
Bekreftende
dubrus
viLa oss bruse
derebrus
Nektende
duikke brus! (brus ikke)
dereikke brus! (brus ikke)
Dine siste søk