Norsk-Engelsk oversettelse av bryte ned

Oversettelse av ordet bryte ned fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bryte ned på engelsk

bryte ned
allmenn? break down
Synonymer for bryte ned
Anagram av bryte ned
Eksempler med oversettelse
Når alle gruppemedlemmene er stille må noen bryte isen.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
2.Per Lønning skriver i Aftenposten 5. og 6. november om Kirken og dens kjettere, at Kirken nok trenger fornyelse, - den må" bryte opp", mens det å" bryte ned er livsfarlig".
3.(NTBReuterDPA) Polske myndigheter synes å ha trappet opp sine forsøk på å bryte ned opposisjonen mot den kommunistiske regjering, med en ny bølge av razziaer, arrestasjoner og husundersøkelser.
4.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
5.Det blir en hovedoppgave å bryte ned båstenkningen, fremholder hun.
6.Jeg tror det er viktig å satse fra bunnen av, med en skikkelig grunnskoleutdannelse, som skal ha til hensikt å bryte ned kulturbarrierer som for eksempel hindrer kvinnenes utvikling.
7.La oss nå bryte ned skillelinjene mellom de forskjellige forskningsmiljøene, oljeselskapene og industrien.
8.Regjeringen ønsker å bryte ned respekten for forhandlingssystemet, hevder Landsorganisasjonen i et brev til finansminister Rolf Presthus.
9.Visse land liker godt å bryte ned tall og statistikk, slik at man kommer frem til innsats og giverglede pr. innbygger.
10.Vår hensikt er å bryte ned vegger mellom de ulike kulturmiljøer.
11.60 prosent av orientalske menn og kvinner og fem prosent av europeerne har for eksempel en enzymmangel i leveren, som dermed ikke kan bryte ned et av giftstoffene i alkoholen.
12.Alle totalitære regimer - eneveldet, tsarismen, stalinismen, nazismen med sine efterlignere i øst og vest - er ikke først og fremst ute efter å bryte ned den fysiske eksistens, men menneskeverdet.
13.Bak arrangementet står et privateiet to år gammelt, pågående fransk videoselskap, RS Communication, støttet opp av den franske offentlige fjernsynskanal TF 1, som håper å komme i gang med egen videoclipproduksjon og bryte ned dagens engelskamerikanske dominans.
14.Bruk av dispergeringsmidler (en blanding av kjemiske stoffer) for å bryte ned oljesøl til havs er under visse betingelser effektivt.
15.Bystyret vil altså bryte ned det velutbygde samarbeidet som er skapt mellom sykehjem og sykehus, og det betyr flere problemer og dårligere tilbud for pasientene.
16.Da hadde vi dratt til så blodet pipla, trøster Triumferende Ørn, mens øvrige medlemmer av Bjerkestammen har mer enn nok med hissende krigsrop som skal bryte ned offeret psykisk.
17.De nordiske likestillingsministrene ønsker tiltak som kan bryte ned vårt kjønnsdelte arbeidsmarked.
18.De radikale under Johan Sverdrups førerskap ville bryte ned det gamle embedsmannsregime og innføre et parlamentarisk styresett med Statens øverste ledelse samlet i Stortingets hender.
19.De såkalte markentersker ble fra tid til annen beskyldt for å bryte ned moralen i leiren.
20.De tyske studiene av problemet antyder at sur nedbør kan bryte ned skogen, men først efter at de er blitt skadet av ozon eller andre forurensende stoffer.
21.Den inneholder ofte nærmere 80 prosent vann og er vanskelig å bryte ned.
22.Dessuten viser det hvor vesentlig det er å nå ut til folk med opplysninger for å bryte ned tabuforestillinger om sinnssykdommer og nevrotiske lidelser.
23.Det er disse holdningene Norges Idrettsforbund nå har en chanse til å bryte ned gjennom sin lansering av toppidrettssatsingen" Prosjekt 88".
24.Det er gledelig at eldreomsorgen vil bli gitt særlig oppmerksomhet og at kampen mot sykehuskøene vil bli ytterligere skjerpet, sier Buttedahl, som ellers hilser med glede tiltak som kan bryte ned de kunstige sperrer som fylkesgrensene ofte utgjør for pasientene.
25.Det er klart at slikt virker irriterende og medvirker til å bryte ned respekten for slik skilting.
26.Det er stammemotsetningene, en annen av Afrikas konstante svøper, som truer med å bryte ned det forsoningssamfunn som statsminister Robert Mugabe lovet å bygge opp da Zimbabwe fikk sin selvstendighet for fire år siden.
27.Det er åpenbart at regjeringen tar sikte på å bryte ned det indre samhold hos grubearbeiderne, som fra før er satt sterkt på prøve.
28.Drivkraften bak RAFs og Røde Brigaders terroristaksjoner er ønsket om å bryte ned det kapitalistiske samfunn med voldelige midler.
29.En enkelt handling i denne helvetes forgård har samme innebyrd : en SSmann slenger en brødskalk inn i en flokk utsultede jøder, ikke av medlidenhet, men for å bryte ned den menneskelige verdighet.
30.For våre politiske broilere vil fordelene være åpenbare, med mulighetene for å bryte ned de mange usynlige barrierene som idag hindrer dem i et åpent og tillitsfullt samarbeide.
Dine siste søk