Norsk-Engelsk oversettelse av bufferoppløsning

Oversettelse av ordet bufferoppløsning fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bufferoppløsning på engelsk

bufferoppløsning
kjemisubst. buffer, buffer solution
Liknende ord

 
 

Dine siste søk