Norsk-Engelsk oversettelse av bygsel

Oversettelse av ordet bygsel fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bygsel på engelsk

bygsel
bygningsubst. tenancy
Avledede ord av bygsel
Anagram av bygsel
Liknende ord

 
 

Wiki
Bygsel har to betydninger: - Retten til å leie ut en jordeiendom for leietaker (og ektefelles) livstid. - Betegnelse for selve kontraktsforholdet. I den førstnevnte betydningen var det i gammel tid oftest eieren som hadde bygselen, men særlig på Helgeland, er det tallrike eksempler på at enevoldskongen regnet seg som eier til gårder der han ikke hadde bygselen idet bygselen var en rettighet som dels gikk i arv, dels kunne overdras separat.

Dine siste søk