Norsk-Engelsk oversettelse av døde

Oversettelse av ordet døde fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

døde på engelsk

døde
dyrverb kill, slaughter
  bruddverb kill, murder, assassinate
Synonymer for døde
Avledede ord av døde
Eksempler med oversettelse
Hennes sønn døde av kreft allerede som barn.
Hvem ville tatt vare på barna mine om jeg døde?
Faren min døde før jeg ble født.
Det var hell i uhell at ingen døde.
Å dø er ikke det motsatte av å leve – vi lever når vi er levende, men vi dør ikke når vi er døde.
Han døde før ambulansen kom.
På grunn av stormen i Afrika døde mange mennesker.
Tom døde.
Toms mor døde bare én uke før han ble uteksaminert.
Han døde etter tre dager.
Han døde ti år siden.
En del av meg døde sammen med deg, men du vil fortsette å leve gjennom meg for alltid.
Jesus døde på korset for våre synder.
Han tok over styringen av familiebedriften etter hans far døde.
Tom døde ved et ulykkestilfelle.
Toms to kamerater døde ved et ulykkestilfelle, og selv går han langsomt til grunne.
Fler eksempler
1.10 prosent av barna døde i løpet av det første leveåret", heter det.
2.Befolkningseksplosjonen" er nærmest blitt et synonym for en verden som kveles til døde av sine egne innbyggere, et efter sigende forutsigelig inferno.
3.Det Mikkel mener, er vel at man ikke skal rote i de døde og i fortiden.
4.Det er utillatelig at mennesker i vitenskapens navn piner dyr til døde.
5.Døde spor" er produsert av NRK / Bergen, og stort sett gjorde de medvirkende det rollene krevet av dem.
6.Første gang Eva døde".
7.Inferno Dresden" har Walter Weidauer kalt en bok der han avfeier påstandene om at langt over hundre tusen døde i byen.
8.Ingenting er mer fascinerende enn frykten for at dine drømmer skal gå i oppfyllelse," rakk den tyske filmskaperen Rainer Werner Fassbinder å si før han døde.
9.Justisminister Mona Røkke uttalte at det var oppsiktvekkende at Arbeiderpartiet går imot dette, og trakk frem som eksempel det grusomme som skjedde i Odda, hvor et eldre søskenpar ble nådeløst slått og sparket, og hvor det endte med at den nær åtti år gamle kvinnen døde av mishandlingen.
10.Knoll og Tott"s tegner døde i 1949," Fiinbeck og Fiäs i 1952 og" Blondie"s for noen år siden.
11.New York Herald Tribune omtalte ham som" stormaktenes samvittighet" da han døde...
12.O, minnes alle de døde, de faldne av dette hus...
13.Og de som døde gikk inn i jord, gress og sjø.
14.Pasienter døde.
15.Pip" var hele familiens kanarifugl, og da den døde, var det en selvfølge at den skulle begraves i haven.
16.President Jurij Andropov er i ferd med å komme seg av sin sykdom og han arbeider meget", døde Andropov.
17.Rundt oss lå døde og sårede mennesker..
18.Slik døde Bitten".
19.Some Clark Bars" heter en nylig utkommet diskografi over pianisten Sonny Clark, som døde i 1963, bare 31 år gammel.
20.Stakkars helt" handler om ufrihet, taus terror og hvordan bare de døde kan uttrykke hva de levende tenker.
21.Såvidt vites gjorde hun ingen anvendelse av sin eksamen, men fikk ansettelse som folkeskolelærerinde i Kristiania hvor hun døde ugift i 1906.
22.Vakre, snille, syngende lille" Pip" døde og ble begravet.
23.Woyzeck" - av den tyske dramatiker Georg Büchner - er et merkelig både tidløst og moderne drama, til tross for at det snart er 150 år siden Büchner døde.
24.(NTBAFP og NPSAP) Indias statsminister Indira Gandhi døde i formiddag efter å ha blitt skutt ned utenfor sin bolig i morges, melder det statlige indiske nyhetsbyrå PTI.
25.(NTBAFPReuter) Verdens yngste hjertetransplantasjonspasient, Hollie Roffey, døde fredag, bare 28 dager gammel.
26.(NTBDPA) Den verdenskjente vesttyske teolog Martin Niemöller døde igår i sitt hjem i Wiesbaden efter langvarig sykdom.
27.(NTBRB) 15 mennesker i Danmark er hittil døde av sykdommen AIDS.
28.(NTBRB) Den 37 år gamle nordmannen som for to uker siden døde efter et slagsmål i Frederikshavn, ble ikke undersøkt godt nok på sykehuset i byen efter slagsmålet, skriver Aalborg Stiftstidende.
29.Av disse er 3800 døde.
30.Da min far døde midt under arbeidet med" Antigone", følte jeg at jeg gikk glipp av en masse.
Liknende ord

 
 

døde som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) dødedødendedødet
Indikativ
1. Presens
jegdøder
dudøder
handøder
vidøder
deredøder
dedøder
8. Presens perfektum
jeghar dødet
duhar dødet
hanhar dødet
vihar dødet
derehar dødet
dehar dødet
2. Preteritum (Fortid)
jegdødet
dudødet
handødet
vidødet
deredødet
dedødet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde dødet
duhadde dødet
hanhadde dødet
vihadde dødet
derehadde dødet
dehadde dødet
4a. Presens futurum
jegvil/skal døde
duvil/skal døde
hanvil/skal døde
vivil/skal døde
derevil/skal døde
devil/skal døde
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha dødet
duvil/skal ha dødet
hanvil/skal ha dødet
vivil/skal ha dødet
derevil/skal ha dødet
devil/skal ha dødet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle døde
duville/skulle døde
hanville/skulle døde
viville/skulle døde
dereville/skulle døde
deville/skulle døde
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha dødet
duville/skulle ha dødet
hanville/skulle ha dødet
viville/skulle ha dødet
dereville/skulle ha dødet
deville/skulle ha dødet
Imperativ
Bekreftende
dudød
viLa oss døde
deredød
Nektende
duikke død! (død ikke)
dereikke død! (død ikke)
Dine siste søk