Norsk-Engelsk oversettelse av døve

Oversettelse av ordet døve fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

døve på engelsk

døve
verkverb alleviate, assuage, relieve, soothe, lessen, calm, ease, comfort, pacify
Synonymer for døve
Avledede ord av døve
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Informasjonseksplosjonen har gjort oss døve", som en russer sa med et skrått smil da dette fenomenet ble bragt på bane.
2.Tegn er språk" er beregnet på hørende som ønsker å kunne snakke med døve i familien, med venner eller i arbeidssammenheng.
3.De døve kan ikke høre så mye vakkert, men da skal de i alle fall få noe vakkert å se på, sa Conrad BonnevieSvendsen, som engang hadde sitt hjem her.
4.Dersom det blir innført slik praksis, vil dette kunne ramme alle bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, døve og psykisk utviklingshemmede, som må ha hjelpemidler for å klare seg hjemme.
5.Det er en bitter ironi at" den store formidler" ikke kan bryte lydmuren og i stedet er en av partnerne i en dialog mellom døve.
6.Døve barn liker å være sammen.
7.Døve har et sprog som er ærligere enn alle andre, nemlig kroppssproget, sier forfatteren Eivor Bergum.
8.For døve og talehemmede som ofte blir isolert, åpner teksttelefonen en fin kommunikasjonsmulighet med omverdenen, sier overinspektør Kåre Johansen i Televerket til Aftenposten.
9.I det kapitlet vil jeg fortelle de døve at kunnskap er makt.
10.Jeg vet om døve barn som med bind foran øynene har klart å gjette på instrumenter som ble spilt på.
11.Jeg vil skrive om verdien av ikke å være lik, det verdifulle i at vi er forskjellige, at noen kan høre, og at det også er noe verdifullt i at andre er døve.
12.Serien er ment som en håndsrekning til foreldrene til døve barn.
13.Tolkehjelpen for døve er fortsatt begrenset til 30 timer på årsbasis.
14.Vi har gått ut med tilbud til flere psykiatriske sykehus om å sende personale til oss, slik at de kan få undervisning med sikte på å mestre sine døve pasienter på best mulig måte.
15.Vår erfaring er at døve har behov for å være sammen.
16.Alle sovjetiske fredsinitiativer er møtt med døve ører i Det hvite hus.
17.Ansatte i oljeselskapet Mobil følte at de til dels talte for døve ører da de overfor stortingsrepresentanter igår fremla ønsker og krav i forbindelse med Statoils forestående overtagelse av Mobils operatøransvar på Statfjordfeltet.
18.Arnesen antar imidlertid at døve i et sproglig fellesskap vil utvikle slike nyanser.
19.Aschehoug utgir nå fire nye billedbøker i en serie som er tilrettelagt spesielt for døve og deres nærmeste.
20.At døve drømmer i tegn, antyder noe om hvor annerledes sproget er.
21.Av og til har man hatt på følelsen at man har talt for døve ører.
22.Bare blinde og døve har spesielle tilbud i attføringsarbeidet i form av hver sin konsulent som skal dekke hele landets behov.
23.Bare i USA gir det nye elektroniske" indre øre" mellom 60 000 og 200 000 døve mennesker mulighet til for første gang i sitt liv å høre en ringeklokke, lyden fra et bilhorn og andre enkle lyder.
24.Begrunnelsen for dette er at det her i landet ikke finnes noe egnet opplegg for å hjelpe de døve som har gjennomgått operasjon til å tolke og gjøre seg nytte av de signaler hjernen får gjennom dette mottagersystem.
25.Blant annet har de planer om å sette i gang rehabiliteringskurs for dem som har fått hørselskader eller er blitt døve i voksen alder.
26.Både Hoff og Håverstad har i en årrekke vært blant de beste døve alpinister i internasjonal sammenheng, men i Japan fikk de hard konkurranse fra australieren Andrew Swan og flere japanske utøvere.
27.Cirka 500 elever går idag på skoler for døve og tunghørte.
28.Danmarks stilling som en fotnotenasjon i den vestlige forsvarsallianse kan komme til å bety at NATOallierte velger å vende det døve øret til danske synspunkter.
29.De døve har selv laget mange av gevinstene og står for hele arrangementet.
30.De er ikke døve for musikk.
Dine siste søk