Norsk-Engelsk oversettelse av dags dato

Oversettelse av ordet dags dato fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dags dato på engelsk

dags dato
allmenn? date
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Amerikansk kunst har til dags dato ikke bidratt til noe (som vi kan bli beriket av)", og" i arkitekturen er det på sett og vis analoge tilstander".
2.Ethnos driver kontinuerlig desinformasjon med mål å villede en i hovedsak ikkekommunistisk leserkrets og gresk politisk opinion i Sovjets interesse" og utgivelsen av avisen er" det dristigste og mest vellykkede desinformasjonsprosjekt som KGB har iverksatt i et vestlig land til dags dato".
3.Hvorfor er det ingen som til dags dato har våget å ta opp det dilemma som mange unge er havnet i efter at den 9årige obligatoriske skole ble innført ?
4.Til dags dato har Balstad nemlig ikke vært villig til å dokumentere hvordan han beregner sine barometertall".
5.Jeg har til dags dato ikke skrevet en eneste replikk som var ment å skulle fremkalle latter.
6.Sissels beste løp til dags dato, sa landslagstrener Johan Kaggestad efter den glade milslukerens tredjeplass og 2.36.09 fra Boston.
7.Aftenposten, som forhåndsomtalte" Truselen mot Norge" 17 / 8, men til dags dato ikke har anmeldt boken, har heller ikke gjort noe politisk ansvar gjeldende for flyverkrise og forsvarsevne.
8.Amerikansk kunst har til dags dato ikke bidratt med noe i denne retning.
9.Bystyret har til dags dato ennå ikke omgjort sitt vedtak fra desember83 om å legge ned to barnehaver i de bydeler som har best dekning (Romsås og Vestli).
10.Den mest pompøse, den mest beglodde og den mest påkostede åpning til dags dato.
11.Det er til dags dato ikke kommet frem rapporter som gir grunnlag for ikke å bruke denne undersøkelsesmetoden på gravide.
12.Det reiseprosjekt som Mohammad Abdelmaguid i Den Internasjonale Bokhandel i Oslo og avdelingssjef Odd Arve Riise i NUH Reisebyrå begynte å arbeide med i 1982, har til dags dato fått svært fin respons hos arabiske familier som ønsker å være vertskap for nordmenn.
13.En rekke styrer og råd har også uttalt seg og det har vært foretatt en rekke befaringer i innog utland uten at det til dags dato er kommet noe annet enn papirer ut av saken, påpekte de tre programlederne i" Unnskyld at jeg spør".
14.Erling Sandene har vært elgjeger i nærmere tyve år, men har til dags dato aldri skutt en elg.
15.Finsehallen gjorde vel sin lille nytte til at Norge fikk sin største medaljehøst i kunstløp til dags dato.
16.Fra lørdag 21. januar til dags dato har norske medier vært fylt til randen av Treholt.
17.Heller ingen forskere har til dags dato kunnet bekrefte denne generelle oppfatning.
18.Her på berget har man til dags dato kun de syltynne forbudsordlister hvor gjennomgangstemaet er aendelser på substantiv og svake verb, samt diftongeringer som" stein" for" sten".
19.Hvorfor er det ingen som til dags dato har våget å ta opp det dilemma som mange unge er havnet i efter at den 9årige obligatoriske skole ble innført ?
20.Hvorvidt Jamaa skulle ha fått brukket armen bak på ryggen under pågripelsen, foreligger det pr. dags dato ingen opplysninger om.
21.I den offisielle meldingen Eikledelsen sendte ut heter det at Janusz Pekowski med virkning fra dags dato er løst fra sin trenerkontrakt i Eik.
22.I en" fri" rolle har han frem til dags dato vært en støttespiller så god som noen.
23.Kortet ble introdusert i juni og er til dags dato solgt i nærmere 11 000 eksemplarer.
24.Kvinnen ble familiens selvfølgelige overhode, og oppnådde en selvstendighet og frimodighet som det spanske samfunn til dags dato ikke helt har greid å ta fra henne.
25.Mannsdominansen er klar, partiet, og dets forgjenger av Anders Langes tilhengere, har til dags dato ikke hatt en kvinnelig stortingsrepresentant.
26.Med forbehold om forsinkelser, reguleringsplaner og vedtak som kan gjøre denne oversikten uaktuell, kan vi i det minste fastslå at slik foreligger planene pr. dags dato.
27.Med indre varme og understatement i spillet skaper han en skikkelse man blir glad i - mon ikke dette må være hans aller fineste sceneprestasjon til dags dato ?
28.Men det er til dags dato russerne som ruster opp kjemisk.
29.Men jeg har til dags dato ikke sett noe som beveger meg, sier Jan Sæther.
30.Men lengst er man kommet i Bindal i Nordland hvor man til dags dato har prøveboret hull på tilsammen ca. 3500 meter.
Dine siste søk