Norsk-Engelsk oversettelse av degradere

Oversettelse av ordet degradere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

degradere på engelsk

degradere
nedvurdereverb degrade, downgrade, demote, lower in rank, relegate
  forringeverb degrade, debase
Synonymer for degradere
Fler eksempler
1.Dette er også til fulle dekkende for den politiske elite i landet der" Altmark og Jøssingfjord" burde vært en evig vaksinasjon mot å degradere Sjøforsvaret til en tredjerangs våpengren.
2.Det er typisk for hans sinnstilstand at han måtte degradere partneren, enten fysisk eller verbalt.
3.Folkeavstemninger vil degradere politikerne til vanlige borgere som har til oppgave å sette ut i livet det folket har bestemt.
4.I. hadde selv understreket setningen om at det var hans utseende og rase som hadde vært utslagsgivende for regimentssjefens beslutning om å fjerne ham fra støttekompaniet og degradere ham fra kaptein til løytnant.
5.Senere ble det også gjort forsøk på å degradere Bratteli på partiets Osloliste.
6.Ordets kirke" skulle helst ikke la seg degradere til" ordenes kirke".
7.Anstalter skapt med det formål å la mennesker lide, vil alltid degradere, men noen mer enn andre.
8.Rådet fant at avskjedigelsesgrunn forelå, men de valgte midlertidig å degradere betjenten.
9.Rådet valgte å degradere lensmannsbetjenten til kontorassistent frem til sommeren 1988, melder Fremtiden.
Liknende ord

 
 

degradere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) degraderedegraderendedegradert
Indikativ
1. Presens
jegdegraderer
dudegraderer
handegraderer
videgraderer
deredegraderer
dedegraderer
8. Presens perfektum
jeghar degradert
duhar degradert
hanhar degradert
vihar degradert
derehar degradert
dehar degradert
2. Preteritum (Fortid)
jegdegraderte
dudegraderte
handegraderte
videgraderte
deredegraderte
dedegraderte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde degradert
duhadde degradert
hanhadde degradert
vihadde degradert
derehadde degradert
dehadde degradert
4a. Presens futurum
jegvil/skal degradere
duvil/skal degradere
hanvil/skal degradere
vivil/skal degradere
derevil/skal degradere
devil/skal degradere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha degradert
duvil/skal ha degradert
hanvil/skal ha degradert
vivil/skal ha degradert
derevil/skal ha degradert
devil/skal ha degradert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle degradere
duville/skulle degradere
hanville/skulle degradere
viville/skulle degradere
dereville/skulle degradere
deville/skulle degradere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha degradert
duville/skulle ha degradert
hanville/skulle ha degradert
viville/skulle ha degradert
dereville/skulle ha degradert
deville/skulle ha degradert
Imperativ
Bekreftende
dudegrader
viLa oss degradere
deredegrader
Nektende
duikke degrader! (degrader ikke)
dereikke degrader! (degrader ikke)
Dine siste søk