Norsk-Engelsk oversettelse av desperat

Oversettelse av ordet desperat fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

desperat på engelsk

desperat
personadjektiv desperate, dismayed
Anagram av desperat
Eksempler med oversettelse
Regjeringen er desperat etter å holde nede inflasjon.
Jeg er desperat og forvirret.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Senterpartiet slår nå desperat tilbake mot Arbeiderpartiets" råkjør".
2.Slik er det å drive regjeringssamarbeid med et Høyre som desperat forsøker å komme på offensiven igjen.
3.Veien fra Turid" gjenspeiler - i desperat form - en søken efter egentlighet, norm og kjærlighet ; efter fast grunn under liv og føtter.
4.At indianere flere steder i MellomAmerika tar til våpen for å forsvare sine rettigheter, avspeiler en desperat situasjon efter nærmere 500 års undertrykkelse, sier Jose Carlos Morales, president i Verdensrådet for urbefolkninger (WCIP) til Aftenposten.
5.Det kan være lokale kjenninger av politiet som har gjort noe desperat.
6.Dette er en beslutning som helt uventet tres nedover hodene våre i et desperat forsøk på å få ryddet korridorene, sier professor Enger.
7.Gary Hart begynner å bli desperat, fastslo en selvsikker Walter Mondale imorges.
8.Glenn er desperat, sier Hart, som heller vil drive valgkamp for seg selv enn å gå inn i en improvisert TVdebatt de to imellom, slik Glenn ber om.
9.Jeg anså 19åringen som farlig og desperat.
10.Kristiansens forsøk på å hindre PLO i å få sin egen representant til informasjonskontoret, er et desperat forsøk på å forsvare den israelske ambassadens ensidige okkupasjonspropaganda.
11.OK, svarer Sverre da, griper enda mer krampaktig rundt pennen i et nesten desperat forsøk på å få prosessen tankeordskrift til å fungere.
12.Situasjonen er desperat, både for de tiltalte og deres slektninger, sier Roisin McDonough.
13.Ubåten prøvde desperat å komme løs.
14.Vi er ikke i desperat nød for avskrivningsmåter, selv om mulighetene til avskrivning på eksisterende materiell nærmest er uttømt om et par år, sier styreformann Tor Moursund.
15.32 av dem er født i områder som ikke har noen sikker vannforsyning, 44 millioner er uten sanitæranlegg, 20 millioner er i en desperat situasjon av mangel på fyringsved.
16.Andre ser besøket som en bekreftelse på at Reagan har et desperat behov for å fremstå som en president som oppriktig søker fredelige løsninger på konfliktene, uten at det endrer hans politiske prioriteringer i MellomAmerika.
17.Arnesson gjorde et desperat forsøk på å komme forbi, men bare en mesterlig manøver hindret at det i sedet endte med et rundkast.
18.At mange av disse studentene for tiden er i en så desperat økonomisk situasjon at de må søke sosial hjelp, burde mane til bekymring, og krever en ny tilnærmingsmåte til en del sider ved studielånordningen som kan gi studenter tryggere grunnlag i tider med stramt arbeidsmarked.
19.Begge klubbene befinner seg i faresonen og trenger desperat til poeng.
20.Behovet for å kunne presentere en" ny politikk" må åpenbart ha vært så desperat at man valgte å glemme de erkjennelser som bl.a. kom til uttrykk i Ap.regjeringens Langtidsprogram for 198285.
21.Breen var blitt desperat nå.
22.Da vi kom til Hamar var situasjonen blitt desperat.
23.Dada og senere surrealismen oppsto eksempelvis som en desperat reaksjon på positivismens og fremskrittstroens definitive sammenbrudd i og efter første verdenskrig.
24.Danmark mot syd, Norge mot vest (samtidig som vi med vinjesk tvisyn dras mot det svenske), Finland kjemper desperat for å bygge bro over Bottenhavet, Island, Færøyene og Grønland ligger så langt vekk at de må greie seg selv...
25.Den andre er en veteran på 33 år med nesten 70 kamper under beltet som allerede har vært på toppen, vet hvordan det føltes og gjør et siste, desperat forsøk på å komme dit igjen.
26.Den forteller om disipler i storm, om mennesker som desperat trenger hjelp.
27.Den nye lederen for Folkpartiet, Bengt Westerberg, reiser land og strand rundt på desperat leting efter partifeller.
28.Den sagnomsuste stortingspresident skrev og oversatte bøker som desperat for å holde det gående.
29.Den sovjetrussiske jenta prøver desperat å stupe over målstreken, men makter ikke å passere den først.
30.Derfor tier mor, tilkjennegir ikke sin bekymring, men håper desperat at oppdragelsen har gitt visse retningslinjer å styre efter.
Dine siste søk