Norsk-Engelsk oversettelse av dessuten

Oversettelse av ordet dessuten fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dessuten på engelsk

dessuten
allmennannet moreover, in addition, besides
  videreannet besides, furthermore, in addition, moreover
  ogsåannet likewise, also, so
  utenomannet besides, beside, other than, apart from, aside from
Synonymer for dessuten
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.(1957)," Kunst og kritikk" (1967) og dessuten i hans tidsskriftartikler.
2.Db Waltz", platens musikalske tyngdepunkt, fører dessuten tankene tilbake til Zawinuls glade og ubesværede samarbeid med Cannonball Adderley.
3.Dessuten, jeg skriver om øyeblikker.
4.Dessuten er det svake resultat Regjeringen oppnådde under stålforhandlingene med EF et brudd på forutsetningene for Jernverkets strukturplan.
5.Dessuten er det uriktig å utelate at motstanden også var rettet mot Sovjets rakettutplassering.
6.Dessuten er forskerne forbauset over hvor mange egentlig svake trær som faktisk overlevde påkjenningen i tørkeåret 1976.
7.Dessuten er kvaliteten av ulandshonningen på langt nær så god som den norske, og dette kan føre til at honningens renomme blir ødelagt".
8.Dessuten forlanger Rettedal en kursendring i hovedstaden, uten at han vil gå nærmere inn på hva den skal bestå av.
9.Dessuten fungerer det som støtte til Staten...
10.Dessuten går fellesrådet inn for at det blir gjennomført ulykkesregulerende tiltak i Svartdalsveien.
11.Det er ikke til å komme fra at vi faktisk er vestorienterte : vi er med i Marshallorganisasjonen, vi deltar i Europarådet, og dessuten var jo forutsetningene ved forhandlingene om en skandinavisk allianse at vi skulle skaffe oss forståelse i vest for disse ting.
12.Egokjøring" medfører dessuten ofte bråbremsing, som forplanter seg bakover i køen.
13.Fuelstore" skal også utføre arbeide i forbindelse med utrustning av en ny kai og dessuten planlegge en midlertidig anleggsleir.
14.Ghostbusters" er dessuten blitt en av årets store hits, mens Stevie Wonder i øyeblikket topper listene med" I just called to say I love you" fra" The Woman in Red".
15.Hockeyfeber" av Oddvar Bull Tuhus er solgt til de viktigste filmnasjonene i Europa, Italia, Frankrike, VestTyskland og dessuten Beneluxlandene.
16.Kongens matroser, militære og vektere" kunne dessuten drive som frimestere som før, selv om de ikke oppfylte noen av lovens betingelser.
17.La Prensa" rekrutterte dessuten deler av redaksjonen fra Somozas gamle avis" Novedades".
18.Love in Colour" er dessuten hovedsakelig spilt inn i England med engelske musikere.
19.Nordisk arbejdsgruppe om børn og kultur" skal dessuten komme med forslag og ideer til nordiske fellesprosjekter.
20.Når vi i 1988 kommer opp i 300350 medarbeidere, og dessuten regner med den polarforskning som drives av andre institutter og universiteter, ville jeg tro at den vesttyske polarforskning blir den mest omfattende i Europa," sier AWIs direktør, biologen Gotthilf Hempel, til Aftenposten.
21.Nød", fra hans siste reise i 1874 er hjerterotekte til det gripende, og har maleriske kvaliteter dessuten som hjelper noe på savnet av andre bilder fra denne reisen og fra Gulsvik.
22.Og da tenker jeg ikke bare på at det var jeg som reddet gullbeholdningen og var første norske i land i Normandie, jeg tenker også på de for oss så grunnleggende tanker jeg bygde nasjonen på i mine skrifter og taler over hele verden som æresdoktor ved en rekke universiteter og dessuten professor i såvel jus som fysikk, matematikk, religion, statsvidenskap og slaviske sprog.
23.Telefonkontakt" har dessuten behov for flere telefonvenner.
24.The Grand Slam" betyr dessuten en ekstra bonus på en million dollars !
25.Vi mener dessuten at foresatte som nå kan dokumentere en inntekt under 160 000 kroner må få 10 prosent økning av avgiften, selv om de i 1982 hadde en avgift over denne grense.
26.Vil man avskaffe bilen og behovet for parkeringsplasser, får man gjøre som i de sosialistiske land : holde lønningene nede og bilprisene oppe, slik at det koster borti en livslønn å skaffe seg en bil, og dessuten oppheve den alminnelige bevegelsesfrihet.
27.(Cecil Chr. Stephansen) Enhver turbåt må ha kokeapparat, helst også kjøleboks ombord, gjerne også et varmtvannsanlegg, og vår relativt korte sesong kan forlenges betraktelig hvis man dessuten har en eller annen form for oppvarming ombord.
28.(Kjøleskap f.eks.) Dessuten er det fremkommet, og erkjent, at VIF har ydet rentefrie lån til en del spillere.
29.Ungdommens scene" er et tosidig prosjekt, der ungdom er både engasjert i ombyggingsarbeidene og dessuten selv vil få ansvaret for driften av aktivitetshuset, sier McRoberts.
30.Aksjonen gir oss en glimrende anledning til å fokusere på ungdom både her hjemme og i den tredje verden, dessuten å engasjere våre unge til innsats for unge i andre land, sa LNUs leder Arne Dale da neste års innsamling ble presentert for pressen onsdag.
Dine siste søk