Norsk-Engelsk oversettelse av detaljer

Oversettelse av ordet detaljer fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

detaljer på engelsk

detaljer
allmennsubst. minutiae, specifics, details, niceties
Avledede ord av detaljer
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Alle må innrømme at Lady Sneerwell kan oppnå mere med et ord eller et blikk enn andre med de utførligste detaljer.
2.Fredag" for eksempel, er spekket med artige jordnære detaljer om livet på den øde øya.
3.Jeg er mot porno, men for erotikk !", forteller hun," For meg er ikke fysiske detaljer vesentlige.
4.Muldvarpen" bygger i mange detaljer på Le Carres egne opplevelser som britisk efterretningsagent i Tyskland omkring 1960, og på historien med Kim Philby, som nesten ble leder for den britiske efterretningstjeneste i begynnelsen av 1950årene, men som hadde arbeidet for SovjetUnionen helt siden slutten av 1930årene.
5.Riksantikvaren feilorienterer" den 20. januar må jeg komme med noen rettelser og supplerende bemerkninger, da journalisten narturlig nok ikke kunne få med alle detaljer i intervjuet den 17. januar - som Aanderaa tar sitt utgangspunkt i.
6.Alle uvesenlige detaljer må bort, slik at bare kjernen i uttrykket blir tilbake.
7.Av hensyn til den videre efterforskning i disse sakene kan ikke politiet på det nåværende tidspunkt gi detaljer.
8.Av hensyn til den videre efterforskning ønsker jeg ikke å gå i detaljer, men det er foreløbig uklart hvem av de to som har ført bilen, en Toyota Carina 1984modell.
9.Bare enkelte detaljer i den personlige kontrakten til Rummenigge gjenstår.
10.Bøkene er til en viss grad preget av tegneserieformen med mange detaljer som barn flest liker.
11.De meldinger vi har fått fra Danmark er ikke urovekkende, og vi vil avvente flere detaljer før spesielle tiltak blir iverksatt her i landet, opplyser generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Magne T. Sørensen, til Aftenposten.
12.Det eneste som interesserer meg er konklusjonen, ikke detaljer i premissene.
13.Det er efter mitt skjønn ikke er klar nok modell, fordi departementene er større enn rådmannsetatene, og den enkelte statsråds mulighet til å blande seg inn i detaljer derfor mindre.
14.Det er greit at enkelte detaljer omkring salget av Sleipnergassen kan avklares i 1985, men gjennombruddet må komme iår, sa han.
15.Det er mange detaljer som skal klaffe for at VIF skal klare å hevde seg i Europa, sier Gunder Bengtsson.
16.En motstandsdyktig utenrikspolitikk forutsetter at Kongressen støtter de praktiske detaljer, ikke bare de generelle målsetninger, fremholdt Reagan.
17.En nasjon som ikke mangler detaljer, men som ut av sin detaljrikdom har greid å skape helhet.
18.Forståelsen for en rekke viktige detaljer som stabilitet er ikke god nok hos mange i fiskerflåten, handelsflåten og ombord i plattformer.
19.Hensikten er å gi uttrykk for ønsker og intensjoner fra de politiske ledere i de to land, og ikke å binde dem til detaljer som senere kan skape problemer, sier en vestlig diplomat.
20.I første omgang skal man sammen med forskningsinstitusjonene drøfte praktiske detaljer.
21.Jeg prøver å gripe noe av det mystiske i Hamsuns skikkelser, samtidig som jeg søker å få frem de jordnære, høyst realistiske detaljer i miljøet, som jo også er så typisk for Hamsun, sier Harr.
22.Jeg tror kong Hussein fortsatt oppfatter seg som en nødvendig og viktig part i bredere fredsforhandlinger, understreket Reagan, uten å gå i detaljer.
23.Litt neseblod blir det nok, men vi er ikke ute efter å vise blodige detaljer eller dramatiske nedslagninger, sier Cato Vogt Kielland i Kanal X.
24.Mange betegnet Bergesen som en despot som bestemte alle detaljer.
25.Med dette solteleskopet vil vi få muligheter til å studere stadig finere detaljer i solens atmosfære.
26.Men vi arbeider med ideer som vi tror kan gi positive resultater i løpet av kort tid, sier fagforeningsrepresentantene, uten å kunne gå i nærmere detaljer om hva ideene går ut på.
27.Mye efterforskning gjenstår i saken og vi kan på det nåværende tidspunkt ikke gå ut med detaljer.
28.Pressen fikk skriftlig melding med detaljer i saken politiet ikke ville gått ut med.
29.Selv om det er vanskelig å huske detaljer fra den oppkavede tiden nøyaktig, kommer jeg aldri til å glemme det iskalde blikket Folke Bernadotte betraktet SSoffiserene med da han stod ved bussene på appellplassen i Neuengamme 20. april.
30.Selv om ikke alle detaljer omkring Tutus besøk i Elverum 12. eller 14. desember er fastlagt, er Namibiaforeningen i gang med informasjon om besøket.
Dine siste søk