Norsk-Engelsk oversettelse av detaljere

Oversettelse av ordet detaljere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

detaljere på engelsk

detaljere
allmennverb detail
Fler eksempler
1.I forordet forklarer byplansjefen at" Vannlinjen er et privat forslag som det av tidsmessige årsaker ikke har vært mulig å detaljere og kostnadsberegne på samme måte som de øvrige".
Liknende ord

 
 

detaljere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) detaljeredetaljerendedetaljert
Indikativ
1. Presens
jegdetaljerer
dudetaljerer
handetaljerer
videtaljerer
deredetaljerer
dedetaljerer
8. Presens perfektum
jeghar detaljert
duhar detaljert
hanhar detaljert
vihar detaljert
derehar detaljert
dehar detaljert
2. Preteritum (Fortid)
jegdetaljerte
dudetaljerte
handetaljerte
videtaljerte
deredetaljerte
dedetaljerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde detaljert
duhadde detaljert
hanhadde detaljert
vihadde detaljert
derehadde detaljert
dehadde detaljert
4a. Presens futurum
jegvil/skal detaljere
duvil/skal detaljere
hanvil/skal detaljere
vivil/skal detaljere
derevil/skal detaljere
devil/skal detaljere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha detaljert
duvil/skal ha detaljert
hanvil/skal ha detaljert
vivil/skal ha detaljert
derevil/skal ha detaljert
devil/skal ha detaljert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle detaljere
duville/skulle detaljere
hanville/skulle detaljere
viville/skulle detaljere
dereville/skulle detaljere
deville/skulle detaljere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha detaljert
duville/skulle ha detaljert
hanville/skulle ha detaljert
viville/skulle ha detaljert
dereville/skulle ha detaljert
deville/skulle ha detaljert
Imperativ
Bekreftende
dudetaljer
viLa oss detaljere
deredetaljer
Nektende
duikke detaljer! (detaljer ikke)
dereikke detaljer! (detaljer ikke)
Dine siste søk