Norsk-Engelsk oversettelse av detaljhandel

Oversettelse av ordet detaljhandel fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

detaljhandel på engelsk

detaljhandel
butikksubst. retail store
  handelsubst. retail, retail trade, retail business
Liknende ord

 
 

Wiki
Detaljhandel er en betegnelses for salg av varer i kvanta tilpasset personlig eller husholdningsbehov direkte til forbrukere eller husholdninger. Detaljhandel er en vanlig distribusjonsform innen en rekke forskjellig bransjer og handelen med dagligvarer er størst, tett fulgt av bilbransjen. I dag lokaliseres detaljhandelsbutikker typisk til kjøpesentre siden hver enkelt virksomhet gjerne er liten.

Fler eksempler
1.Nordisk detaljhandel ønsker å fjerne salgsleddgebyret i alle tradisjonelle kontokortordninger, herunder de fire internasjonale reisekortordningene American Express, Eurocard, Diners Club og Visa.
2.Det er en av grunnene til den langsommere vekst i privat detaljhandel.
3.Det er denne del av norsk detaljhandel som idag er i vekst, men til nå mangelfullt kartlagt.
4.Dette i sin tur rammet både engros og detaljhandel.
5.For detaljhandel er grensen som tidligere 5 millioner kroner.
6.I likhet med i de fleste andre land har man i Norge hovedorganisasjoner for engroshandel, detaljhandel og agenturhandel, men i tillegg har man i motsetning til i andre sammenlignbare land en felles takorganisasjon.
7.I samme tidsrom steg prisindeksen for detaljhandel med seks prosent, slik at veksten i volum fra 1983 til 1984 er på ca. en prosentenhet.
8.Malerstua A / S driver detaljhandel med malervarer o.l. basert på en lavprisprofil.
9.Man er kommet til at det må satses betydelig mer innen detaljhandel på trelast / byggevaresiden for å sikre avsetning for bedriftens industriprodukter.
10.Mens Oslo i 1971 hadde over 18 prosent av all detaljhandel her i landet, var andelen ti år senere redusert til 15 prosent.
11.Moderne næringsvirksomhet er svært arealkrevende, enten det dreier seg om industri, engros eller detaljhandel.
12.Når skal vi få se de første butikktyper speielt lagt opp for å betjene de mer tilårskomne forbrukere ? spurte insituttsjef Per Polden i Handelens Forsknings og Utredningsinstitutt i et foredrag om Oslos detaljhandel mot år 2000.
13.Oslos andel av norsk detaljhandel sank i 1970årene fra 18 til 15 prosent.
14.Prisindeksen for detaljhandel steg i samme periode med seks prosent.
15.Prisindeksen for detaljhandel steg i samme tidsrom med seks prosent.
16.Skedsmo viste under pressekonferansen til at selskapet ikke kan forvente sterk vekst i sine eksisterende virksomheter innen detaljhandel, distribusjon og abonnement.
17.Skrinet betegner Bik Bok og Poco Loco som noe av det mest dynamiske og kreative i norsk detaljhandel for tiden.
18.Spesielt ille ute er Oslo sentrum, som på ti år også har minsket sin andel av all detaljhandel i Oslo by fra 42 til 36 prosent.
19.Ulike typer butikksentra og såkalte kjøpmannsvarehus er de typer av virksomheter som er i sterkest vekst i norsk detaljhandel.
20.Utviklingen i norsk detaljhandel hittil iår har ikke vist særlig stigning.
21.Et karakteristisk trekk ved detaljhandelen med bøker, i motsetning til annen detaljhandel, er at leverandørene - det vil si forlagene - konkurrerer med sine egne kunder, bokhandlene.
22.Av dette ble mellom 3 og 4 milliarder innbetalt av foretagender i næringsgruppen detaljhandel.
23.Bik Bok Gruppen er vertikalt integrert innen tekstil, fra produksjon til engros og detaljhandel, og på en pressekonferanse hvor fusjonsplanene ble offentliggjort, ble det opplyst at Bik Bok ser ytterligere samarbeide med norske tekoprodusenter som aktuelt.
24.De vil ikke drive detaljhandel, men kjøpe og selge penger en gros.
25.Denne store andel har ført til et tap på 70 millioner kroner for norsk detaljhandel - og det er naturlig nok grensestrøkene mot Sverige som har fått merke det mest.
26.Det blir i uttalelsen vist til handels og serviceanalysen for Oslo og Akershus andel av regionens detaljhandel, som viser at denne på 10 år har øket fra 28 til 41 prosent, vesentlig på bekostning av handelen i Oslo sentrum.
27.Det er rundt 15 prosent av all detaljhandel i Oslo, forteller Hallgrim Thon.
28.Dette tilsvarer 25 prosent av all detaljhandel i Oslo.
29.For første gang arrangeres iår en felles faglig mønstring for norsk detaljhandel.
30.For mange innen detaljhandel er det her snakk om å være med eller bli liggende igjen.
Dine siste søk