Norsk-Engelsk oversettelse av detektiv

Oversettelse av ordet detektiv fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

detektiv på engelsk

detektiv
politisubst. tail [informal]
  yrke - mannsubst. detective
  yrke - kvinnesubst. detective
Synonymer for detektiv
Eksempler med oversettelse
Han er en berømt detektiv og min venn.
Han er en berømt detektiv og min venn.
Liknende ord

 
 

Wiki
En detektiv er en populær betegnelse på en person som etterforsker en forbrytelse eller et lovbrudd. I den folkelige betegnelsen ansees det å være 2 typer detektiver: - En polititjenestemann. - En privatetterforsker.

Fler eksempler
1.Smørbukk" er i år detektiv.
2.En sporhund hadde vært god å ha for en detektiv ?
3.Finsk langrenn har tatt et så langt skritt fremover at Lundemo har begynt å leke detektiv.
4.Som detektiv ?
5.Bent Schrøder kunne ikke fordra å spille den store detektiv under sensasjonspressens bevågenhet.
6.Det var omkring dette tidspunkt at den norske ingeniøren kom inn i bildet ved en tilfeldighet, og efter på egen hånd å ha vært" detektiv" og provokatør innenfor dette farlige miljøet, meldte han i november fra til norsk politi, som i sin tur varslet Scotland Yard.
7.Han, som er P. D. James detektiv Adam Dalgliesh i" Mord i hvitt" i Detektimen.
8.Han var" detektiv", han var provokatør og han var lokkedue.
9.Har lest fem" Frøken Detektiv"bøker.
10.Heller ikke er det bare fordi man i Asbjørn Krag her møter en detektiv som er en av Sherlock Holmes verdigste arvtagere.
11.Hva var det nå for et navn... nei, det har jeg visst glemt, men iallfall var det så gøy å leke detektiv at jeg fikk lyst til å ha noen orntlige oppdrag.
12.Interpresse har også sendt ut" Lyset fra Ixo", men det hopper vi over i stillhet og anbefaler omtale på ung eller familiesidene, som en av hundreder SciFi historier for 12åringer om planeter og lasere og flammekastere med personer klippet ut av Frøken Detektiv.
13.Leke Frøken Detektiv.
14.Man kan vel spørre seg hva som ville skje om jeg hadde imøtekommet etatsjefenes krav og gått inn som efterforsker og detektiv i deres disposisjoner.
15.Mange barn er opptatt av" Frøken Detektiv"serien, vist på Sverige.
16.Men du høres ganske ung ut til å være detektiv ?
17.Mens mine venninner svermet for Donald og Frøken Detektiv, slukte jeg romaner av Knut Hamsun og Sigrid Undset.
18.Snorre Snoken, detektiv !
19.Trønderen Gudding ble spurt om han på noe tidspunkt under sitt solospill som" detektiv" i internasjonal målestokk hadde følt noen frykt.
20.Blackout" blir tittelen, og rollen som detektiv er spesialskrevet for Henrik Scheele, lenge før" Nikkerne"s tid.
21.De er virkelig litt av en detektiv, sa jeg, hvorfor fortalte De ikke alt dette til Peterson og fru Ferris ?
22.Det er ikke forfattere som har skrevet Hardyguttene eller Frøken Detektiv.
23.Du er heller ingen detektiv.
24.Angela Landsbury er en strålende Jessica Fletcher, detektiv og kriminalforfatterinne.
25.Annelise Holm, politifullmektig i en kystby, får i en sak som detektiv hjelp av sin mann, museumskonservator Jørgen Holm.
26.Annelise Holm, politifullmektig i en kystby, får i en sak som detektiv hjelp av sin mann, museumskonservatoren, Jørgen Holm.
27.Annelise Holm, politifullmektig i en kystby, får i en sak som detektiv hjelp av sin mann, museumskonservatoren Jørgen Holm.
28.Conan Doyle tok slett ikke sin detektiv så alvorlig som de gjør.
29.De syv mannlige er Eric Richard som overkonstabel Cryer, John Salthouse som inspektør Galloway, Colin Blumenau som konstabel Edwards, Jon Iles som detektiv Dashwood, Gary Olsen som konstabel Litten, Tony Scannell som detektiv Roach og Mark Wingett som konstabel Carver.
30.Den handler om en detektiv, la han til, men Collins visste intet om det han skrev om.
Dine siste søk