Norsk-Engelsk oversettelse av detronisere

Oversettelse av ordet detronisere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

detronisere på engelsk

detronisere
avsetteverb dethrone, depose, oust, unseat
Fler eksempler
1.Blir det fem gull til USA, og ingen til Norge, vil amerikanerne detronisere nordmennene som OLs beste seilernasjon gjennom tidene.
2.Det ble allerede dengang sagt om henne at hun kunne" detronisere en hel generasjon tomhjernede forførelsesdamer dersom hun ble instruert av kloke regissører som ikke var redd for henne".
3.Uten å ta standpunkt til de underliggende motiver og årsaker, må man vel trygt kunne si at det hører med til denne histories mest forbløffende paradokser at Høyre velger å detronisere formannen på et tidspunkt da både han selv og partiet befinner seg på topp i den politiske eliteserie.
4.Det er hard konkurranse om å overta tronen og dermed detronisere vår sittende mester.
5.Fjorten tusen mennesker møter opp på Frogner 19. februar for å se om deres yndling kan klare å detronisere østerrikersken H. SzaboJaross.
6.Men Kasparov er selv medlem av kommunistpartiet, og det er tydelig at han akter å forbli i Sovjet, om ikke annet så for å detronisere Karpov som landets ledende spiller.
7.Men allerede dengang var det klart at" hun kunne detronisere en hel generasjon tomhjernede forførelsesdamer dersom hun ble instruert av kloke regissører som ikke var redd henne".
8.Regissør Per Bronken lot seg friste til å detronisere kulturminister Lars Roar Langslet for en dag.
Liknende ord

 
 

detronisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) detroniseredetroniserendedetronisert
Indikativ
1. Presens
jegdetroniserer
dudetroniserer
handetroniserer
videtroniserer
deredetroniserer
dedetroniserer
8. Presens perfektum
jeghar detronisert
duhar detronisert
hanhar detronisert
vihar detronisert
derehar detronisert
dehar detronisert
2. Preteritum (Fortid)
jegdetroniserte
dudetroniserte
handetroniserte
videtroniserte
deredetroniserte
dedetroniserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde detronisert
duhadde detronisert
hanhadde detronisert
vihadde detronisert
derehadde detronisert
dehadde detronisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal detronisere
duvil/skal detronisere
hanvil/skal detronisere
vivil/skal detronisere
derevil/skal detronisere
devil/skal detronisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha detronisert
duvil/skal ha detronisert
hanvil/skal ha detronisert
vivil/skal ha detronisert
derevil/skal ha detronisert
devil/skal ha detronisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle detronisere
duville/skulle detronisere
hanville/skulle detronisere
viville/skulle detronisere
dereville/skulle detronisere
deville/skulle detronisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha detronisert
duville/skulle ha detronisert
hanville/skulle ha detronisert
viville/skulle ha detronisert
dereville/skulle ha detronisert
deville/skulle ha detronisert
Imperativ
Bekreftende
dudetroniser
viLa oss detronisere
deredetroniser
Nektende
duikke detroniser! (detroniser ikke)
dereikke detroniser! (detroniser ikke)
Dine siste søk