Norsk-Engelsk oversettelse av disputt

Oversettelse av ordet disputt fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

disputt på engelsk

disputt
meningsforskjellsubst. contesting, disputation
  ordsubst. dispute, argument, quarrel, altercation [formal], quarreling, quarrelling, arguing, disputing, bickering, squabbling, fighting, disputation, debate, argumentation
Synonymer for disputt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Denne gang innledet han en disputt med en kvinnelig funksjonær som forsøkte å stoppe ham utenfor Høyesteretts avdeling 2.
2.Med en felles fiende fall smålig disputt vekk.
3.Overlege Reppesgaard og jeg kan neppe forlange synderlig mer plass i Aftenposten for vår disputt.
4.Pakistan / Bangladesh - India, Israels disputt med flere av de arabiske nabostater.
5.Strømmen av utvandrere fra DDR er blitt redusert til en tredjedel siden siste helg, mens Bonn og ØstBerlin er havnet i en ny disputt om DDRpolitiets skjerpede kontroll rundt den vesttyske representasjon i ØstBerlin.
6.Nye oppdagelser avgjør 2000 års disputt om keisergraven.
7.Den danske utenriksminister EllemannJensen hevdet ved fremleggelsen av Rockallkravet at det ikke måtte betraktes som en uvennlig handling overfor Storbritannia, langt mindre som en begynnende konflikt mellom de to EF og NATOpartnere, men kanskje en liten disputt.
8.Det har tidligere under rettsforhandlingene vært endel disputt om dette, men Qvigstad sier seg fornøyd med den orientering som er gitt.
9.En moralsk disputt, full av ironi.
10.For få måneder siden startet man egen sideorganisasjon for pensjonister efter en langvarig intern disputt.
11.Formannen i ROF, Ole A. Johansen, opplyser til Aftenposten at det er oppstått en disputt mellom partene om sikringen av den streikerammede boreriggen Dyvi Beta.
12.Tre ødelagte politibiler og tre skadede politimenn ble resultatet av en disputt om en stjålet motorsykkel.
Dine siste søk