Norsk-Engelsk oversettelse av dra

Oversettelse av ordet dra fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dra på engelsk

dra
allmennverb drag, draw, pull along, tug, go away, get lost [informal], buzz off [informal], beat it [informal]
  pistolverb pull
  bevegelseverb pull
  folkverb pull in, attract, draw in
  formålverb haul, drag, pull, lug, tug, heave, draw
Synonymer for dra
Avledede ord av dra
dra seg, embetsdrakt, avdrag, fradragsberettiget, badedrakt, bedrageri, bedragersk oppførsel, barnebidrag, bedra, bedrag, bedra , bedraende, bedrager, bedragerske, bedragersk, bedragelighet, bedragersk overtalelsesevne, bidra, bidra til, bidragende, bidragsgivende, bidragsgiver, dra av, dra bort, dra en sak for retten, dra nytte av, dra hit og dit, dra i tvil, dra inn, inndra gammel mynt, dra inn magen, dra for retten, dra jevnt, dra med seg, dra nærmere, dra ned, dra nytte av et behov, dra ulykke over, dra , dra seg ut
dra slutning, dra tilbake, dra opp, dra ut, dra ut på, dra ut på tiden, dra vanære over seg, drag, dragé, dragen, dragelig, drageligt, drake, dram, drakonisk, drakt, drama, dramatikk, dramatiker, dramatisere, dramatisering, dramatisk, dra til med knyttneven, drap, drapsmann, drapere, draperi, drastisk, drastiskt, ildrake, fjærdrakt, fordra, foredrag, foredragsliste, drabantbyboer, oppdragelse, fradrag, gi bidrag til, gi i oppdrag, gjøre inndrag på, gjøre seg skyldig i bedrageri, halmmadrass, hoveddrag, hydrat, hydraulikk, hydraulisk, i kvadrat, i store drag, inndrag, inndratt rad, innsendt konkurransebidrag, katedral, kullhydrat, kortfattet sammendrag, kvadrant, kvadrat, kvadrat-, kvadratisk, kvadratisk ekvasjon, kvadratrot, luftdrag, luftmadrass, madrass, maskeradedrakt, melodrama, melodramatisk, nattdrakt, overdrag, overdratt, overdratt med en skorpe, overdraing, overlagt drap, romdrakt, sammendra, sammendrag, sammendraende, sammendratt, sammendragning, senke drastisk, skriftlig overdratt, skydrag, som bidrar til, som bidrar til at, selskap for drankere, tundra, todelt drakt, oppdrag, utdrag, utdratt, utdragning, utdragning av roten, være dratt mot, være inndratt, våtdrakt, vanndrag, avdrae, dras, drasjere, drasse, dratte, foredra, overdra, unndra, barmhjertighetsdrap, bedratt, bidrag, bidragsyter, brannhydrant, dra avsted, dra sin vei, dra til, dra til helvete, drage, dranker, drapsforsøk, dratt, dykkerdrakt, foredragsholder, hydrant, ildraker, karbohydrat, klorhydrat, nasjonaldrakt, oppdra, oppdragende, oppdrager, oppdragsgiver, oppdratt, overdragelse, periodedranker, strandmadrass, uoppdragen, vassdrag, veloppdragen, åndedrag, dra sammen, fosterdrap, tildragelse, underholdningsbidrag, inndra, kvinnedrakt, kamuflasjedrakt, klesdrakt, militærdrakt, tjenestedrakt, dra fordel av, drager, dragon, drabantby, i adams drakt, ikke fordra, ikke kunne fordra, dra etter seg, inndragning, dra på det, høydedrag, sansebedrag, synsbedrag, dra omsorg for, drabelig, dra hjem, dra på foten, drabant, dramaturgi, trekke i langdrag, leteoppdrag, i samme åndedrag, ordrapp, nødrakett
Anagram av dra

rad

Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.At du våger å dra ut på en så anstrengende tur, du som er fylt 80 år," fikk jeg høre folk si.
2.Den gangen du tittet ut av vinduet og fikk så innmari lyst til å dra til byen, titte på jentene, spise is og kose deg istedenfor å ha matte på skolen ?
3.Dra hjem !
4.Dra inn i granskauen og nyt den store freden", samt" Høna som mista matlysta".
5.Et grepa lag" er vår karakteristikk av Bryne som her har entret traktoren for å dra til Stavanger.
6.Et mykt og vennlig land å dra på togferie i" er karakteristikken Storbritannia får i den nyutkomne reisehåndboken" Med tåg i England, Skottland, Wales".
7.I egenskap av markedsdirektør i Star Tour lokker hun bortimot 150 000 nordmenn til å dra på charterferie dette året.
8.Idretten sultefores," mener avisen, og" har den største sympati for idrettens synsmåter og tror det er en gunstig anledning til å dra igang en debatt om idrettens plass i vårt samfunn.
9.La meg få dra vidre til Falaise", brølte Patton i telefonen til hovedkvarteret," så skal vi drive britene ut i sjøen igjen til et nytt Dunkerque".
10.Med sin erfaring fra solidaritetsarbeid, med pågangsmot og utholdenhet, med sin evne til å få mennesker til å dra i spann og til å motivere dem, sin uvanlige arbeidskraft og konstruktive fantasi har han vært uunnværlig i arbeidet.
11.On the bus" skal singlen hete, utgivelsesdatoen 31.juli.Lage har et lite pusterom i Oslo før han reiser til Belgia for å holde øye med trykking av plate og omslag.Nå gleder han seg til å dra på turne - Monroes første.
12.Rasisme er til skade for alle", og" Kahane dra hjem - du har amerikansk pass".
13.Resten av verden kan dra dit peppern gror.
14.Av denne undersøkelsen kan vi ikke dra for vidtgående konklusjoner.
15.Besøket ville gått inn under den utvekslingsavtalen idrettsforbundet har med SovjetUnionen, og jeg regner med at vi får en innbydelse fra den kanten en eller annen gang, sier Kaas, som synes det er trivelig med internasjonal utveksling på trenersektoren, men som selvsagt er interessert i at det ikke må bli en slags enveiskjøring der bare den ene part skal dra nytte av andres erfaringer.
16.Dag Halvorsen ble offentlig anklaget fordi han som akkreditert journalist nektet å dra til Gdansk for å intervjue Lech Walwsa.
17.Det burde også være mulig å gi kundene tilleggsservice, f.eks. utføre visse typer ærend for folk, dra innom apotek og lignende.
18.Det eksisterer allerede en rekke nordiske forskningsprogrammer som vil dra nytte av teleskopet, fremholder Jensen.
19.Det er ingen tilfeldighet at de (dvs. Weinberger & Co) som vil dra frem forferdelige sensasjoner fra den skitne strømmen av sine egne antisovjetiske påfunn, velger fjordene i de skandinaviske land som sted for sine aksjoner, skriver Pravda.
20.Det er jo vanlig at en fokuserer på høyde i basket, men en høy spiller kan ofte bli for sen, og et lag er nødt til å ha hurtighet, presiserer Norges trener, Per Tøien, som likevel ser det som et mål å dra nytte av Norges mange høye spillere.
21.Det er lettere å bryte et misbruk i begynnelsen av" karrieren", og faren for å dra andre med i et misbruk er størst i løpet av det første misbrukåret, forteller brosjyren som er en del av et handlingsprogram mot narkotika fra Riksforbundet for et narkotikafritt samfunn.
22.Det er mulig å gardere seg mot" datasnoking" ved å legge inn passord, sette inn sperrer efter et visst antall passordforsøk, sørge for såkalt kryptering av informasjonene i anlegget - eller rett og slett" dra ut kontakten" når anlegget ikke er i bruk, sier konsulent Eirik Djønne i Datatilsynet.
23.Det er vanskelig å si hvilke erfaringer fra denne dalen som vi kan dra nytte av i Norge.
24.Det som gjorde at Fredrikstad denne gang maktet å dra iland seieren, var at vi spilte mer disiplinert i forsvaret.
25.Det virket som profesjonelle folk, og de viste tydelig ved å dra fingeren over strupen at det virkelig var fare for liv og helse.
26.Dra til Hautvillers, gjentar JcanLouis og kan ikke få fullrost landsbyen som ligger midt i distriktets perlende champagnelandskap.
27.Dra til Østensjøvannet.... og bli i godt humør ! oppfordrer Sonia Løchen.
28.Du skulle ha latt Tor Håkon dra.
29.Eldres pårørende gjør idag en stor innsats ved å dra omsorg for pleietrengende som bor hjemme.
30.En kvinne som hadde tatt turen til Kirkeristen for å veksle inn et gammelt flerreisekort, måtte dra hjem med uforrettet sak fordi de perforerte stemplingsfelter hadde løsnet fra resten av kortet ?
Dine siste søk