Norsk-Engelsk oversettelse av dugnad

Oversettelse av ordet dugnad fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dugnad på engelsk

dugnad
allmenn? volunteer
Synonymer for dugnad
Liknende ord

 
 

Wiki
Dugnad er et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. Dugnader utføres vanligvis i et lokalsamfunn, (f.eks. vårrydding i et borettslag, oppføring av en låve, ei båtstø, ei kai eller en lekeplass), som nabohjelp i forskjellige situasjoner, men noen ganger også på regionalt eller nasjonalt plan.

Fler eksempler
1.Alle medlemmene har jobbet dugnad med å planere, rydde og plante efter at byggemannskapene gjorde seg ferdige.
2.De er imidlertid ikke satt opp langs turløypa opp til Hammeren, men langs den tre kilometer lange treningsløypa ved siden av, som ble laget på dugnad av idrettslagene Korsvoll, Nydalen og Koll.
3.Kabelen er kjøpt og betalt av borettslaget og ble gravd ned på dugnad for mange år siden, sier han.
4.Noe av hemmeligheten tror jeg ligger i at vi jobber veldig mye dugnad.
5.Nå skal vi bygge svømmehall - på dugnad.
6.Treet vi planta på dugnad ble aldri nevnt, beklaget vår venn vaktmesteren.
7.Uten dugnad og egeninnsats ville hallen ha kostet over 3 millioner.
8.Vi er overveldet over all støtten, sier Audun Gjøstein Madsen og synes det tegner til verdens største og verdens første dugnad for menneskerettigheter.
9.19. mai står karnevalsforberedelser på programmet, og 26. mai blir det dugnad utenfor huset - til trekkspillmusikk !
10.Alt unntatt reisverk, utvendig panel og utvendig tak er gjort på dugnad.
11.Arbeidene utføres som dugnad med anleggskomiteens formann som den store drivkraften.
12.Beboere kan søke om tilskudd som vanligvis dekker materialutgiftene, og så gjøres arbeidet på dugnad.
13.Beløpet skaffer klubben delvis ved STUImidler, egne midler, dugnad og lån i Skoger Sparebank.
14.Boken avsluttes på Feriehjemmet med dugnad og feiring av femdagers uke og kjøleskap som direktøren har kasert.
15.Da er tiden inne for dugnad i kålåkeren eller grønnsaksengene.
16.Da folkene skjønte at dugnad virkelig var måten å gjøre tingene på - dette å løfte i flokk - kom det mange hundre for å sette broen i stand !
17.Da vi besøkte landsbyen Selabintana på Java, bidro innbyggerne med zakat gjennom dugnad på den lokale moskeen, som skulle pusses opp og bygges på.
18.Da vi hadde dugnad på lørdag fikk jeg låne en helt ekte sag, altså.
19.De ble møtt av et fiks ferdig hus, skreddersydd for ungdommens behov, og så dyktig restaurert og innredet at det utelukkende innga respekt for det arbeidet som er lagt ned på dugnad av ungdommene selv.
20.De er alle tilknyttet ungdomsorganisasjonen Internasjonal Dugnad, Service Civil International.
21.De inviterer også til dugnad, slik at også de voksne får vist hva de" duger til".
22.De mest stabile og effektive ordninger har vært brukt av ferierende studenter og skoleungdom, samt organisasjonen" Internasjonal dugnad" i perioden 197881, og dugnader utført av vannverkets idrettslag.
23.De som i sin søknad var villig til egeninnsats i form av dugnad eller penger, ble særlig prioritert, likeledes prosjekter i indre bydel.
24.De unge medlemmene skal selv innrede lokalene på dugnad.
25.Den lokale Lionsklubb var den viktigste medspiller til å samle inn penger til utstyr og å pusse opp lokalene på dugnad.
26.Den årlige kontingent er satt så lavt som til 50 kroner, og ellers vil man satse på økonomisk tilskudd fra bedrifter og Forsvaret, såvel som frivillig innsats og dugnad fra enkeltpersoner og skoleklasser.
27.Dermed gir" Dugnad for Kenya" dugnad i Kenya.
28.Det de har gjort nå, til og med fysisk på dugnad, er å rive ned.
29.Det er byens egen befolkning som står for alt arbeide og all virksomhet ved senteret, og en stor del av arbeidet gjøres ved frivillig innsats og dugnad.
30.Det er de som har pålagt oss å drive dugnad her som vår innsats for å finansiere banene, sier Gustavsen.
Dine siste søk