Norsk-Engelsk oversettelse av endepunkt

Oversettelse av ordet endepunkt fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

endepunkt på engelsk

endepunkt
allmenn? Islamist
Synonymer for endepunkt
Avledede ord av endepunkt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Til det er å si at så lenge den fjerne Abelhaugen er det eneste endepunkt mot vest, vil den nok fremdeles være vanskelig å overskue.
2.15.33 kjører vanlig til Østbanenvidere Fr. Olsens gt.Rådhusgt., med endepunkt foran Rosenkrantz gt. Stoppested ved Akersgt.
3.Deltagerne kan kjøre i egen bil til turens endepunkt i Sørkedalen og parkere på Skansebakken eller ved" Lokalet".
4.Det skal ikke bygges utfartsparkeringsplass ved Melkeveiens endepunkt på Vettakollen, vedtok Oslo bystyre på siste møte.
5.Efter forslag fra skogsjefen ble det 1 / 9 1964 stadfestet reguleringsplan for en utfartsparkeringsplass like innenfor skoggrensen syd for Båntjern med adkomstvei fra Melkeveiens endepunkt.
6.I Aftenposten stilte ivinter A. Resen et spørsmål til rette vedkommende vedrørende bystyrets påståtte vedtak om anlegg av en seks meter bred vei fra Melkeveiens endepunkt til Båntjern.
7.Løypa er ca. 3 km lang, og rundturen har Østmarka som start og endepunkt.
8.Og gatens endepunkt markeres ikke av en klassisk Diana i dyp nisje, men av en bred sprekk fra øverst til nederst, som om endeflaten ble knust av støtet fra gangen.
9.På grunn av omstendighetene var utviklingen kommet til et endepunkt, som gjorde handlingen nødvendig.
10.Skogsjefen redegør for fakta i tilknytning til påståtte veiplaner for Båntjern (bildet) fra Melkeveiens endepunkt.
11.Mens hytta tidligere var et endepunkt for bylivets arbeid og mas, er den nå blitt en utgangspunkt for fritidsaktiviteter.
12.Bobygg tar sikte på å bygge veien fra dagens endepunkt i Lørenskog, i en to kilometer lang tunnel gjennom Rælingen frem til Lillestrøm.
13.Det blir samfunnsmessig dyrt å spare penger ved å gjøre Bodø til hurtigrutens sørligste endepunkt, mener de fire hurtigruteselskapene Nordenfjeldske Shipping, Vesteraalens Dampskibsselskab, Ofotens Dampskibsselskap og Troms Fylkes Dampskipsselskap.
14.Det første forteller hvilken hovedutfartsåre som benyttes (Drammensveien), det andre hvilken avkjøringsvei fra Drammensveien som bussen kjører, mens det tredje sifferet forteller hvilket endepunkt bussen har.
15.Enda lenger nord skal vi, til reisens endepunkt, Skagen på Jyllands nordspiss hvor" de tvende have" møtes.
16.Martyriene var som oftes sentralrom formet omkring graven i sentrum, som sto der som et uttrykk for livsveiens endepunkt.
17.Snart skal bestemmelsen tas om hvordan Studenterlunden, med endepunkt ved Nationaltheatret stasjon, skal se ut.
Dine siste søk