Norsk-Engelsk oversettelse av engelsk

Oversettelse av ordet engelsk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

engelsk på engelsk

engelsk
allmennadjektiv English
  språksubst. English
Avledede ord av engelsk
Eksempler med oversettelse
Jeg synes du har blitt mye bedre i engelsk.
Jeg var dårlig i engelsk.
Jeg er ikke så god i engelsk ennå.
Jeg vil at du skal oversette denne boken til engelsk.
Jeg liker engelsk bedre enn matematikk.
Snakker du engelsk?
Han snakker bra engelsk.
Han kan gjøre seg forstått på engelsk.
Jeg studerer engelsk.
Han snakker bedre engelsk enn jeg gjør.
Jeg burde studert engelsk, men jeg vil heller se en film.
Det er ikke lett å skrive et kjærlighetsbrev på engelsk.
Hvordan kan en se forskjell på god og dårlig engelsk?
Han dro til Amerika for å studere engelsk.
Oversett denne setningen til engelsk.
Han hadde lært seg engelsk før han dro til England.
Snakker dere engelsk?
Jeg fikk et brev skrevet på engelsk.
Halvparten av engelsk er bare dårlig latin.
Han oversatte Homer fra gresk til engelsk.
Liknende ord

 
 

Wiki
Engelsk hører til den vestgermanske språkgruppen, og er det største germanske språket i dag, foran tysk, nederlandsk og nordiske språk. England ble i det 5. århundret erobret av anglere og saksere fra dagens Nord-Tyskland, som bragte med seg germanske språk. Blant de språklige slektningene på kontinentet står frisisk og nedertysk nærmest.

Fler eksempler
1.Bamse", som er begravet i Montrose i Skottland, er også tildelt Dickinmedaljen, en engelsk tapperhetsmedalje.
2.Brevene" utgis på engelsk og kommer i et månedlig opplag på 100 000 eksemplarer, fordelt på 18 utgaver.
3.Compassion" er et fint, engelsk ord som ikke lar seg oversette ordentlig.
4.Han har en engelsk professors utseende, en spansk toreadors charme, en italiensk greves eleganse og en portugisisk krydderhandlers sluhet".
5.Hard cases make bad law" er et engelsk ordtak.
6.Hvis George Johnstons gjendiktninger av Knut Ødegård er til å stole på - det vil si hvis de gjengir hans originale nynorsk like godt som de fungerer som utmerkede små dikt på engelsk - da er norske Knut Ødegård en poet man bare må beundre, en poet av vår tid og for vår tid, en som fortjener å bli bedre kjent og lest, misunt og imitert.
7.Kona snakker mye bedre engelsk enn jeg, så jeg sa ingenting, jeg, da vi var i London.
8.Mord på side 3" fra 1982 kom ut på et engelsk forlag i januar og for tredje gang på rad har Gollancz i Londom valgt en av novellene hennes til sin årlige antologi med kriminalnoveller.
9.Rush" er nemlig engelsk 0g betyr" å fare avsted".
10.Rush" er nemlig engelsk og betyr" å fare avsted".
11.Søkelys på NATOs strategi" er på engelsk, og interesserte kan henvende seg til Forsvarets Høyskoleforening, Forsvarets Høyskole Oslo mil. / Akershus.
12.The Hammers", som kjemper hardt for å henge med i tetskiktet i engelsk førstedivisjon, har fra før mistet sin midtbanedynamo Alan Devonshire for flere uker.
13.Triumph Apollo" er et lite selskap med nytenkende teaterprodusenter og backers som er opptatt av at engelsk teatertradisjon holdes i hevd.
14.Årets utgave" har både engelsk og norsk tekst.
15.(F.v.) Elizabete Lerique med fransk / engelsk bakgrunn, Aman Deep Jassat med indisk, Ingvill Barr Ceas med norsk / engelsk, og Rebecca Wiig også med norsk / engelsk bakgrunn.
16.(Geoffrey Miller, NPS / AP) Liverpool innledet 1984 med en trepoengsledelse i engelsk 1. divisjon, takket være storscoreren Ian Rush.
17.(Geoffrey Miller / NPSAP) Wolverhamptons Steve Mardenborough er helgens navn i engelsk fotball.
18.(NTBAFPReuter) Manchester United skuslet bort en gylden chanse til å overta ledelsen i engelsk 1. divisjon ved å gi fra seg en 20ledelse mot Nottingham Forest som til slutt vant kampen 32.
19.Allah bragte meg til islam, sier Hadj Ahmed, en engelsk muslim som har slått seg ned i Granada for en tid.
20.Allerede i midten av 60årene hadde Bowerman utarbeidet joggeprogrammer rettet mot de helt uerfarne, der målet var å kunne fullføre en engelsk mil (1609 meter) efter seks uker.
21.De har et visst utbytte av timene i engelsk og fransk, men det viktigste er det daglige samværet med våre norske elever, sier Kirsten Fjeldheim.
22.De kommer heller ikke til å møtes før OL, mener Andy Norman, engelsk landslagssjef og Ovetts" manager".
23.De snakket gebrokkent engelsk, og tre av de fire må sies å ha sydlandsk utseende.
24.Der lærte jeg iallfall skikkelig engelsk, sier Berntsen likefrem.
25.Det er langt på sykkel, sier hun og behersker overraskende et vaklende engelsk.
26.Det er tydeligvis et marked for engelsk teater også her i Norge.
27.Det evige spørsmålet : du synger på norsk denne gangen, mot engelsk sist.
28.Det har sin egen grammatikk og eget vokabular, som er hentet fra engelsk, portugisisk og en rekke andre europeiske og afrikanske sprog, sier han.
29.Dette er en helt ny erfaring for meg, da hun på engelsk, av hensyn til de mange utlendinger blant gjestene.
30.Du skjønner, det går så meget av meg borte i Amerika at jeg har fått laget en engelsk versjon, forklarer han.
Dine siste søk