Norsk-Engelsk oversettelse av engelsk øl

Oversettelse av ordet engelsk øl fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

engelsk øl på engelsk

engelsk øl
alkoholholdige drikkersubst. ale
Eksempler med oversettelse
Jeg synes du har blitt mye bedre i engelsk.
Jeg var dårlig i engelsk.
Jeg er ikke så god i engelsk ennå.
Jeg vil at du skal oversette denne boken til engelsk.
Jeg liker engelsk bedre enn matematikk.
Snakker du engelsk?
Han snakker bra engelsk.
Han kan gjøre seg forstått på engelsk.
Jeg studerer engelsk.
Han snakker bedre engelsk enn jeg gjør.
Jeg burde studert engelsk, men jeg vil heller se en film.
Det er ikke lett å skrive et kjærlighetsbrev på engelsk.
Hvordan kan en se forskjell på god og dårlig engelsk?
Han dro til Amerika for å studere engelsk.
Oversett denne setningen til engelsk.
Han hadde lært seg engelsk før han dro til England.
Snakker dere engelsk?
Jeg fikk et brev skrevet på engelsk.
Halvparten av engelsk er bare dårlig latin.
Han oversatte Homer fra gresk til engelsk.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk