Norsk-Engelsk oversettelse av enig

Oversettelse av ordet enig fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

enig på engelsk

enig
allmenn? agree
Avledede ord av enig
Anagram av enig
Eksempler med oversettelse
Jeg er enig.
Jeg er enig med deg om denne saken.
Jeg er enig i forslaget ditt.
Jeg er enig i forslaget deres.
Kanskje vi ikke bør fortelle Tom noe om i dag. "Jeg er enig."
Jeg er ikke enig med ham.
Jeg er ikke enig med deg.
Jeg må si meg enig med Tom.
Jeg må si meg enig med deg.
Jeg er delvis enig med deg.
Jeg er enig.
Jeg er helt enig med deg.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Arbeiderpartiet er helt enig.
2.Begge parter er enig om at det er behov for å skape sterke enheter innen norsk næringsliv som også er internasjonalt konkurransedyktige.
3.Denne lille dumme guttegjengen i Fremskrittspartiet, med en sjefmolbo Carl I. Hagen - i spissen, er enig med meg i denne saken, men det er også alt.
4.En merkbar liberalisering av utvisningsreglene i tider med økende innvandring vil kunne føre til et økende innslag av kriminelle elementer blant herboende utlendinger, og en liberalisering vil vanskelig bli forstått av almenheten, sier Utlendingskontoret bl.a. Den norske Advokatforening er imidlertid enig i den innskrenkning i utvisningsmulighetene som flertallet foreslår, og mener utvalget burde gått lenger i å begrense adgangen til å utvise utlendinger som har oppnådd bosettingstillatelse.
5.Enig og tro til Dovre faller" !
6.For det fjerde står vi overfor spørsmål som vedrører kjernevåpenterskelen," sier Holst, og det er jeg helt enig med ham i, dersom det var snakk om å satse massivt på langtrekkende rakettsystemer - slik russerne gjør - som kan" levere" både konvensjonelle kjemiske og kjernefysiske ladninger.
7.Han var ganske sikkert enig i det opplegg som ble fulgt, men han er ikke personlig berørt av den blindgaten som man havnet i, og kan lettere foreta revisjoner av kursen.
8.Jeg for min del er helt enig i at kunstnernes økonomiske kår må bedres radikalt...
9.Jeg tror vi går og legger oss," sa han, og jeg kunne ikke annet enn å være enig.
10.Med valget av Tsjernenko som ny generalsekretær har sovjetledelsen demonstrert at den ikke har greid å bli enig om en yngre kandidat.
11.Selv må jeg si meg enig i mange av Norviks synspunkter, men jeg kan også forstå at alle gjerne vil ha lørdagsfri.
12.Som helhet er Homansbyen et monument over romantikkens arkitektur", skrev Ulf Hamran som avslutning, og det må man være enig i.
13.Under dekke av å kritisere uvettig bruk av sendetid i NRK, som eg er fullt ut enig med han i, antydar han at bare ein snakkar" grautmål" (kva nå det er), kan ein brukas over alt i NRK.
14.Alle er enig i at Forsvaret må ha det, men ingen er villig til å ta det, sa han.
15.Alle er enig i at internasjonalisering er noe vi skal satse på i norsk industri, men prosessen går langsomt, og for å få fortgang i den må vi sette søkelyset på finansieringen.
16.Alle er vel alminnelig enig om at et slikt samarbeide er viktig, men det er ikke nok å erkjenne det.
17.Alle foreldrene er enig, og jeg tror også lærerne støtter dagens streik.
18.Amerikanerne har helt andre ressurser som gjør dem i stand til å klare forhold som er fremmed for dem, men jeg er enig med dem som sier at amerikanerne trenger mer trening i vinterkrig for å beherske de forhold som eksisterer i NordNorge, sier Ulf Berg.
19.Arbeiderpartiet er enig i at fradragene bør bli færre og at det legges større vekt på bruttobeskatning.
20.At FNs fredsbevarende styrke i SydLibanon fritar Israel og Libanon for deres ansvar, er jeg ikke enig i.
21.De er vel enig i det, spesialist i øre, nese og halssykdommer dr. Lars Galtung ?
22.Der kan jeg være enig med Dem.
23.Det er derfor både trist og ergerlig at typografene nå synes å ville rive ned det grunnlag vi er i ferd med å legge for en sunnere avisdrift, sier Dalen, som selvsagt også er enig i at det kan virke drastisk å ta bort et opparbeidet gode.
24.Det er først og fremst Stortingets oppgave å gi generelle rettsregler, men jeg er enig i at det kan være nødvendig at domstolene, og i særlig grad Høyesterett, tar ledelsen i rettsutviklingen.
25.Det er greit nok at man ikke er enig i alt hva vi sier, men jeg synes myndighetene i større grad skulle svare på våre henvendelser, og i det minste ta våre innsigelser opp til vurdering.
26.Det er jeg enig i.
27.Det er jeg ikke enig i.
28.Det er jo en driftsomkostning også ved norske aviser at man av og til får lese ting man ikke er enig i og som man helst hadde sett at ikke var skrevet.
29.Det er vel heller sjelden at lærere føler seg fysisk truet av barn i barneskolen, men at lærere i enhver situasjon representerere den sterkeste part, kan jeg ikke si meg enig i.
30.Det er vi ikke enig i.
Dine siste søk