Norsk-Engelsk oversettelse av eskortere

Oversettelse av ordet eskortere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

eskortere på engelsk

eskortere
allmennverb accompany, escort
  beskyttelseverb escort
Synonymer for eskortere
Eksempler med oversettelse
Jeg har blitt sendt hit for å eskortere deg.
Fler eksempler
1.Aftenpostens medarbeidere har vært med på å eskortere adoptivbarn fra Seoul til Oslo, halve kloden rundt med fly.
2.Constable Chris - han ville ikke fortelle sitt efternavn - opplyste at jobben å eskortere vitner i en rettssak, ikke var noen dagligdags affære, selv i London.
3.Et stort antall Unitedsupportere ble kroppsvisitert ved fergeleiet i Nederland, og nederlandsk politi var med på å eskortere den fryktede fansen på toget til Eindhoven.
4.For å hindre flere slike konfrontasjoner i den usedvanlig dårlige atmosfære som nå hersker mellom de to land, satte spansk politi tirsdag i gang med å eskortere trailerne gjennom de mest konfliktutsatte baskiske områdene.
5.Han forsto at det var vi som skulle eskortere ham til sitt nye fedreland, og at den store dagen var nær forestående.
6.Men vår oppgave var også å eskortere de stadig nye konvoier av skip og utstyr fra Napoli til brohodet.
7.Nå var vår oppgave å eskortere krigsskipene videre nordover og rydde minebeltene slik at styrkene kunne landsettes bak fiendens linjer, britene ved Anzio, amerikanerne ved Nettuno.
8.Straks er politifolk på pletten for å eskortere hver enkelt av vinnerne ned til garderoben med kjøleskapet og vaskemaskinene.
9.Ved å legge den planlagte tankskipsruten langs kysten kan luftvernbatterier på land beskytte oljetankerne mot angrepsfly og gjøre det lettere for marinefartøyer å eskortere handelsskipene.
10.20 mann til hest, 10 på hver sin motorsykkel, samt et tyvetall mobile enheter som hovedsakelig har til oppgave å eskortere gjestenes supportere på plass på sin tribuneseksjon som er helt adskilt fra Liver poolfansen.
11.Det er bare å trykke på knappen, sier Hauge før han må eskortere jentene til tillyst pressemøte / seiersfest på Bobbysocks Hotel Panorama.
12.En rekke ledende filippinske opposisjonelle dro søndag til Hongkong for å eskortere Salonga hjem.
13.For å spare penger har Oslo politikammers ledelse i stigende grad det siste året unnlatt å eskortere kriminelle og folk som skal utvises fra landet ombord på fly frem til bestemmelsestedet.
14.Fullriggerne er også bedt om å eskortere" Pride" inn til Oslo.
15.Major Carl Olsson i Forsvarets rekrutterings og opplysningstjeneste stilte med fire ekvipasjer fra" Det gule korps", alle forøvrig jenter tilknyttet Sørum Fritidsgård. -" Det gule korps" var i sin tid en halvmilitær vaktstyrke som hadde som oppgave å eskortere kongelige personer eller for eksempel viktige postsendinger, forklarer han.
16.Soldaten forteller at tjenesten ofte besto i å eskortere forskjellige militære og endog sivile transporter.
Liknende ord

 
 

eskortere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) eskortereeskorterendeeskortert
Indikativ
1. Presens
jegeskorterer
dueskorterer
haneskorterer
vieskorterer
dereeskorterer
deeskorterer
8. Presens perfektum
jeghar eskortert
duhar eskortert
hanhar eskortert
vihar eskortert
derehar eskortert
dehar eskortert
2. Preteritum (Fortid)
jegeskorterte
dueskorterte
haneskorterte
vieskorterte
dereeskorterte
deeskorterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde eskortert
duhadde eskortert
hanhadde eskortert
vihadde eskortert
derehadde eskortert
dehadde eskortert
4a. Presens futurum
jegvil/skal eskortere
duvil/skal eskortere
hanvil/skal eskortere
vivil/skal eskortere
derevil/skal eskortere
devil/skal eskortere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha eskortert
duvil/skal ha eskortert
hanvil/skal ha eskortert
vivil/skal ha eskortert
derevil/skal ha eskortert
devil/skal ha eskortert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle eskortere
duville/skulle eskortere
hanville/skulle eskortere
viville/skulle eskortere
dereville/skulle eskortere
deville/skulle eskortere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha eskortert
duville/skulle ha eskortert
hanville/skulle ha eskortert
viville/skulle ha eskortert
dereville/skulle ha eskortert
deville/skulle ha eskortert
Imperativ
Bekreftende
dueskorter
viLa oss eskortere
dereeskorter
Nektende
duikke eskorter! (eskorter ikke)
dereikke eskorter! (eskorter ikke)
Dine siste søk