Norsk-Engelsk oversettelse av få igjen

Oversettelse av ordet få igjen fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

få igjen på engelsk

få igjen
allmenn? catch
Eksempler med oversettelse
Jeg er veldig glad for å se deg igjen.
Supermarkedene er stengt nå, så vi må klare oss med det som er igjen i kjøleskapet.
Jeg kjente straks læreren igjen, fordi jeg hadde møtt ham før.
Kom snart igjen.
Jeg har lyst til å senke meg ned i havets dyp, og forsvinne der for aldri å bli sett igjen.
Du tar ham snart igjen hvis du løper.
Når kommer hun hjem igjen?
Jeg ringer på igjen senere.
Noen la igjen en brennende sigarett på bordet.
Jeg sverget at jeg aldri igjen skulle snakke med henne.
Jeg burde ikke måtte gjøre det igjen.
Jeg burde ikke måtte komme tilbake hit igjen noensinne.
Tom begynte å arbeide igjen.
Dronningen og kongen har igjen forent kreftene sine.
Jeg er glad dere har blitt venner igjen.
Tom kommer snart hjem igjen.
Jeg vant igjen.
Skynd deg! Det er bare tretti minutter igjen til toget går.
Jeg advarer deg mot å gjøre det igjen, ellers får du bot.
La litt iskrem være igjen til meg.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De burde søke om å få igjen skolepengene sine !" med adresse til de to foran nevnte.
2.Det lureste De kan gjøre for å få igjen den, er nok å anlegge privat sak mot ham, skulle jeg tro.
3.Folk som kjøpte vanlige hytter på Tjøme i årene 197881 vil også ha vanskelig for å få igjen prisstigningen, kanskje også det de ga for dem, sier Nilsen, som sitter nær dette markedet.
4.Hvis det skulle vise seg at beboerne selv ønsker å kjøpe leilighetene på en tvangsauksjon, vil de kunne overby andre interessenter i visshet om at de selv vil få igjen overskuddet.
5.Jeg frykter også at den gryende selvfølelse som beboerne på Grønland sakte begynner å få igjen, kan få et kraftig tilbakeslag hvis gårdene rives.
6.Må bare få igjen pusten først, vårt lag har nettopp løpt.
7.Og hva regner banken med å få igjen for det ?
8.Prisøkninger vil vi få igjen neste år i form av stadig høyere lønnskrav, sa han.
9.På 1600tallet hadde vi både norske og danske prester her, så da tenkte jeg, at det kan vi jo få igjen.
10.Står Trondheimsparet totalt uten mulighet til å få igjen sine penger ?
11.Vi regner med å få igjen pengene, med fortjeneste, la han til.
12.Altså ikke nok å få igjen to ganger innsatsen.
13.De siste dagene har ryktene om at Zola ikke ville vende tilbake til England blitt stadig sterkere - en avis kunne til og med fortelle at hun allerede hadde søkt om å få igjen sitt sydafrikanske statsborgerskap, som hun sa fra seg efter turen til Norge i mai. Nå bekreftes det altså av Zola selv.
14.De som nå har mistet retten til dagpenger, vil ikke kunne få igjen denne rettigheten før det er gått et halvt år.
15.De som nå har mistet retten til dagpenger vil ikke kunne få igjen denne rettigheten før det er gått et halvt år.
16.Den skyldes at EFlandene ikke har maktet å klargjøre i hvilken retning utviklingen skal gå videre, og derfor vet de ikke hva de vil" få igjen" hvis de ofrer noe for å komme ut av de aktuelle finansproblemer.
17.Derfor må De nok reise eget søksmål for å få igjen bilen.
18.Dermed er det få igjen.
19.Dermed er det heller ikke mulig å foreta noen tilfredsstillende vurdering av hva man vil få igjen ved å innføre reklamefinansiert fjernsyn i form av nye fjernsynstilbud.
20.Dersom man ikke skal helle barnet ut med badevannet, må man imidlertid ikke arbeide for å få igjen gamle forkastede ordninger, men arbeide for å forbedre det bestående.
21.Dessuten har de minst kondisjonssterke en tendens til å stanse her for å få igjen pusten før de setter utfor det siste stykket, slik at de kan komme i mål i fin stil.
22.Det betyr at de som beholder obligasjonene så lenge, vil få igjen dobbelt som mye som de betalte.
23.Det det går om, er hvor meget av sine opprinnelige innskudd studentene skal få igjen.
24.Det er antatt at Blystadselskapet Meritus A / S vil måtte sikre seg tilgang til Bergenskes verdier for å få igjen for kjøpesummen.
25.Det er et tungt løft rent økonomisk, men vi regner med å få igjen for det i verdier som ikke kan måles i penger, sier Bjørnskau.
26.Det han taper på henne, sørger han for å få igjen av andre.
27.Det meste man kan få igjen er kr. 2850, det vanligste er imidlertid kr. 950 eller 1325, alt efter alvorlighetsgraden av feilen.
28.Det statlige grubeseskapet El Teniente i Rancagua, 50 kilometer syd for Santiago, har forsikret arbeiderne om at de vil få igjen jobbene sine, som de mistet for et år siden.
29.Distriktenes utbyggingsfond har heller ikke store forhåpninger om å få igjen særlig mye i tilfelle konkurs.
30.Efter at giftige, uspiselige eller markstukne eksemplarer har gått i søppelkurven, hender det at det bare er noen få igjen i bunnen.
Dine siste søk