Norsk-Engelsk oversettelse av føre inn

Oversettelse av ordet føre inn fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

føre inn på engelsk

føre inn
bokføringverb enter
  strikke innverb enter, insert, put in
Synonymer for føre inn
Anagram av føre inn
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De var nok ikke bare gamle Kikuttravere, de nærmere 100 nye medlemmer som Skiforeningens vervekorps kunne føre inn i kartoteket, i tillegg til de ca. 66 000 medlemmer som står der fra før.
2.Det er ikke ment som noen konkurranse rent bortsett fra at man" vinner" over seg selv hver gang man kan føre inn nye poeng.
3.Felles oppgaver og erfaringer kan føre inn i en selvforsterkende prosess.
4.Fire uker senere kunne skriveren i Farsund føre inn i auksjonsprotokollen at sorenskriveren av tolleren i Flekkefjord hadde fått kjøpe fire favner vrakved av bjerk som var berget fra et skip ved Skarvøy havn, til summa 1 riksdaler og 5 ort.
5.I den videre utvikling kan vi føre inn nok et par fiskeslag og derefter kanskje en muslingtype i tillegg for å få en enda mer variert produksjon.
6.Ifølge telegrambyrået TASS har myndighetene opprettet en luftbro mellom Tasjkent og Bukhara for å føre inn telt, medisiner og andre nødvendigheter til det hardest rammede området rundt byen Gasli.
7.Igår fikk man imidlertid Fremskrittspartiet med seg, og partiets Fridtjof Frank Gundersen sa han i prinsippet var enig i at statskirkeordningen burde oppheves i Grunnloven, og i stedet føre inn en bestemmelse i vanlig lov i en overgangstid.
8.Mange veier kan føre inn i prostitusjonsmiljøet.
9.Metoden går ut på å føre inn et kateter gjennom pulsåren i lysken, videre til hovedpulsåren og hjertet og derfra til det trange partiet i blodårene rundt hjertet.
10.Ole Larsen trener vinneren og det er ingen ny opplevelse for denne dyktige rytteren og treneren å føre inn derbyvinnere.
11.Om sorenskriveren samtidig" glemte" å føre inn i tingboken hvilket skipsvrak veden stammet fra, og om det også var en forglemmelse fra tollernes side at regnskapene de sendte København på slutten av dette året hverken fortalte om auksjonen, bjerkeveden eller vraket, er en hemmelighet personene det gjaldt tok med seg i graven.
12.Å føre inn regler om folkevalgte kommunestyrer i Grunnloven, med to tredjedels flertall for eventuelle paragrafer, var ikke aktuelt den gangen.
13.Vårt mål er å føre inn så mye penger som mulig og som vi er i stand til å omsette i aktiv hjelp her, sier Ullerød.
14.Egentlig gjorde vi aldri annet enn å" føre inn" kladden eller førsteutkastet til det som kanskje kunne blitt bra hvis undervisningen hadde vært lagt opp med tanke på råd og revidering underveis.
15.En såkalt" bypass"operasjon hvor en av pasientens egne årer fra f.eks. leggen brukes til å lage en" omvei" for blodet, forbi det tilstoppede punkt, teknikken med å åpne en tilstoppet åre og skrape den ren eller rett og slett føre inn en ballong i den tilstoppede åren, og rent mekanisk vide den ut og fjerne hindringen i blodåren på den måten.
16.Formsproget ville ikke la seg føre inn i mine tidligere uttrykksformer, og jeg måtte finne et nytt sprog for å beskrive et fenomen som fredsmarsj.
17.Ifølge Arbeiderbladet 19 / 2 svarte Kristelig Folkepartis stortingsrepresentant på et møte i Oslo 13 / 2 :"... at han ikkje ville kunne seie ja til å føre inn og evt. bruke atomvåpen om vårt land kjem i krig - atomvåpen som ein siste utveg.
18.Jeg tenkte at døren måtte føre inn til den lille melkebutikken vegg i vegg.
19.Loven slår fast at man må søke myndighetene ved sentralbanken om tillatelse til å føre inn eller ut større beløp enn to millioner pesetas (100 000 kr.).
20.Meningen skal være at ordenen kan føre inn i menigheten og ikke ut av den.
21.Og så skal vi kladde og føre inn og se over.
22.Om skolen skal føre inn i det vaksne liv, må derfor også skolen ta vare på overgangen frå omsorgsfellesskap til rolledifferensiering.
23.Samtlige betjente et stort oppland og nye byggefelter, og de hadde også det til felles at lukene var av sprinkeltypen som gjorde det lett å føre inn en arm og tømme kassen.
24.Som styreformann skal mannen ha unnlatt å føre inn i regnskapsbøkene en rekke inn og utbetalinger, og to bankkonti som tilhørte borettslaget, ble holdt unna forretningsførselen.
25.SovjetUnionen har tiltrådt traktaten som pålegger atommaktene å respektere et atomfritt LatinAmerika ved ikke å føre inn atomstyrker i regionen.
Dine siste søk