Norsk-Engelsk oversettelse av faktorisere

Oversettelse av ordet faktorisere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

faktorisere på engelsk

faktorisere
allmennverb factor
Fler eksempler
1.Ja, du husker vel at vi skulle faktorisere nevnerne og finne MFM, altså minste felles multiplum ?
Liknende ord

 
 

faktorisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) faktoriserefaktoriserendefaktorisert
Indikativ
1. Presens
jegfaktoriserer
dufaktoriserer
hanfaktoriserer
vifaktoriserer
derefaktoriserer
defaktoriserer
8. Presens perfektum
jeghar faktorisert
duhar faktorisert
hanhar faktorisert
vihar faktorisert
derehar faktorisert
dehar faktorisert
2. Preteritum (Fortid)
jegfaktoriserte
dufaktoriserte
hanfaktoriserte
vifaktoriserte
derefaktoriserte
defaktoriserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde faktorisert
duhadde faktorisert
hanhadde faktorisert
vihadde faktorisert
derehadde faktorisert
dehadde faktorisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal faktorisere
duvil/skal faktorisere
hanvil/skal faktorisere
vivil/skal faktorisere
derevil/skal faktorisere
devil/skal faktorisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha faktorisert
duvil/skal ha faktorisert
hanvil/skal ha faktorisert
vivil/skal ha faktorisert
derevil/skal ha faktorisert
devil/skal ha faktorisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle faktorisere
duville/skulle faktorisere
hanville/skulle faktorisere
viville/skulle faktorisere
dereville/skulle faktorisere
deville/skulle faktorisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha faktorisert
duville/skulle ha faktorisert
hanville/skulle ha faktorisert
viville/skulle ha faktorisert
dereville/skulle ha faktorisert
deville/skulle ha faktorisert
Imperativ
Bekreftende
dufaktoriser
viLa oss faktorisere
derefaktoriser
Nektende
duikke faktoriser! (faktoriser ikke)
dereikke faktoriser! (faktoriser ikke)
Dine siste søk