Norsk-Engelsk oversettelse av fange

Oversettelse av ordet fange fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fange på engelsk

fange
oppmerksomhetverb capture
  dyrverb ensnare, snare, trap, entrap
  formålverb catch
  bruddverb catch, nab
  brudd - mannsubst. prisoner
  brudd - kvinnesubst. prisoner
  militær - mannsubst. captive
  militær - kvinnesubst. captive
Synonymer for fange
Avledede ord av fange
Anagram av fange
Fler eksempler
1.Djevelen på korset" er skrevet mens forfatteren var politisk fange i hjemlandet, nå er han bosatt i England, og driver derfra kampen for hva han kaller et fritt og demokratisk Kenya.
2.Dragens fange" skal bli en slik film, sier Rostotskij.
3.En katt som kan fange mus, er en god katt, enten den er sort eller hvit.
4.Seierherren er fange, sin egen erobrings trell.
5.Til skrekk og advarsel" for sivilbefolkningen ble han ført gjennom gatene i Trondheim som fange.
6.Barna er tydelig kontaktsøkende og nysgjerrige på hva politiets oppgaver egentlig består i, utover å fange tyver.
7.Bør et skattesystem egentlig fange opp alt ?
8.Da jeg ble tatt til fange hadde jeg i ett år vært sjåfør og besøkt de fleste av Sovjets baser i Afghanistan, fortalte Aleksej videre.
9.De torturerer en fange !
10.Det er tydelig at næringslivet nå opplever en såvidt sterk vekst at de både makter å fange opp nye som melder seg på arbeidsmarkedet og gi plass for flere av de arbeidsledige.
11.Det kan jo være moro å prøve, tenkte jeg og kuttet et stort fange kirsebærkvist med kniven, om det ikke blir blomster til jul, kan det bli til nyttår.
12.Det ser ut til at fiskerne er litt for grådige når de holder på å fange sild.
13.Det som kan diskuteres er en bredere utnyttelse av bruksvakten, blant annet for å fange opp de behov som følger med omstruktureringene i fiskeriene.
14.Disse tiltak vil fange opp mange av de unge blant de 72 000 som står registrert som arbeidsledige i august, understreker Kjell Magne Bondevik.
15.Efter at de 68 vennene var døde, klarte de 16 som ennå var i live, å fange to fisker som ikke var større enn en håndsbredde, sa Dinh, som gikk ned 16 kilo i vekt i løpet av turen.
16.Efter hans oppfatning kan en fange ikke føre forhandlinger, sa hun.
17.Eftersom mange unge faller utenfor støtteordningene, enten fordi de er usikre på sine egne fremtidsutsikter eller fordi de har vært for kort tid i fast jobb, har foreningen vanskeligheter med å fange opp denne samfunnsgruppen.
18.Forholdet er at mens norske kystfiskere er blitt mer effektive og fisken i tillegg har vært lettere tilgjengelig i norsk sone de siste årene, så har SovjetUnionens fartøyer funnet det vanskelig å fange sin torskekvote.
19.Har dere klart å fange opp alle interesserte ?
20.I Walleniusrederiene i Stockholm har man ikke hatt kapasitet til å fange opp alle tilbud om transporter av rullende materiell.
21.Jeg ble tatt til fange 14. november ved det søndre utløp av Salangpasset.
22.Jeg skal lære deg å fange rotter !
23.Jeg skulle ønske meg et folkelig datablad som ikke lar seg fange inn av databegrepene og som er laget journalistisk for alminnelig interesserte lesere, sier informasjonssjef Thor Viksveen i Televerket.
24.Jeg tror ikke København kan fange opp alle disse selv om flyplassen blir konkurransedyktig på priser og varetilbud, men selv hvor det gir en økning på 20 000 forretningsreisende passasjerer over København, betyr det mye.
25.Noe av det jeg ønsker å fange inn i mine bilder, er sinnsstemning, iboende både drama og poesi.
26.Når du først kom hit, forteller Roger Soumah, som var fange i Boiroleiren i åtte år, fikk du ingen mat i løpet av ni dager.
27.Og" Dragens fange" - og underskuddet ?
28.Om en politisk fange dør under soning, får familien beskjed, men de får ikke utlevert den døde.
29.Problemer flyktningene møter er avhengig av hvilken organisasjonsform man har på mottaket, men det er vel ikke alle kommuner som har den ekspertise som trengs for å fange opp slike problemer.
30.Se, de torturerer en fange !
Liknende ord

 
 

fange som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fangefangendefanget
Indikativ
1. Presens
jegfanger
dufanger
hanfanger
vifanger
derefanger
defanger
8. Presens perfektum
jeghar fanget
duhar fanget
hanhar fanget
vihar fanget
derehar fanget
dehar fanget
2. Preteritum (Fortid)
jegfanget
dufanget
hanfanget
vifanget
derefanget
defanget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fanget
duhadde fanget
hanhadde fanget
vihadde fanget
derehadde fanget
dehadde fanget
4a. Presens futurum
jegvil/skal fange
duvil/skal fange
hanvil/skal fange
vivil/skal fange
derevil/skal fange
devil/skal fange
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fanget
duvil/skal ha fanget
hanvil/skal ha fanget
vivil/skal ha fanget
derevil/skal ha fanget
devil/skal ha fanget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fange
duville/skulle fange
hanville/skulle fange
viville/skulle fange
dereville/skulle fange
deville/skulle fange
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fanget
duville/skulle ha fanget
hanville/skulle ha fanget
viville/skulle ha fanget
dereville/skulle ha fanget
deville/skulle ha fanget
Imperativ
Bekreftende
dufang
viLa oss fange
derefang
Nektende
duikke fang! (fang ikke)
dereikke fang! (fang ikke)
Dine siste søk