Norsk-Engelsk oversettelse av farkost

Oversettelse av ordet farkost fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

farkost på engelsk

farkost
allmennsubst. vehicle
Synonymer for farkost
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Du bruker i den siste diktsamlingen et bilde av deg selv som en dregg eller et anker, og du øyner konturene av en farkost, et større vesen som du er festet til.
2.Men uansett type av farkost så gir det frie livet på sjøen fantastisk mye, og lærer båtfolket seg efterhvert til å ta tilstrekkelig hensyn både til hverandre og til områdene de ferdes i, kan vi forhåpentlig lenge ennå slippe for mange lovmessige reguleringer og andre hemmende forordninger, sier NissenLie.
3.Australske marinefartøyer i Indiahavet har to ganger tidligere fotografert sovjetiske skip som har fisket opp en ca. tre meter lang farkost som ligner på den amerikanske romfergen.
4.Blant annet spør han hvordan en slik farkost kan bevege seg på bunnen, hvordan bunnprofilen er, hvordan man kan skifte besetning osv.
5.Danskebåten" Scandinavia", som er vår farkost over havet, trenger knapt nok noen nærmere beskrivelse.
6.De bor her hele sommeren og trives best ved instruktørenes side i motorbåtene eller i sommerens nye farkost," Sea Florida".
7.De fleste buttet i vannskorpen og både mannskap og farkost ble plukket opp eller karret seg selv til lands.
8.Den eneste flytende farkost i nærheten var et seilbrett ført av en ung mann, som seilte ned til båten og tilbød sin assistanse.
9.Den første merkelige farkost het" KGB" og var fra Hedmark.
10.Derfor fikk den navnet" døden" på baugen for å skremme folk fra å låne den i utrengsmål, og slett ikke kameratene som kunne sette livet til i slik en farkost.
11.Det er en riktig staselig farkost, en 38fots havseiler, partiformannen ferierer i.
12.Dreier det seg om en mindre, åpen båt med påhengsmotor som bare skal brukes til fiske og småturer i beskyttet farvann, er det som regel ikke så vanskelig å finne en passende farkost, ny eller brukt.
13.Han hadde nettopp skrevet en avhandling som fastslo at den beste farkost i SydAmerika før spanjolenes tid, var inkaenes balsaflåter.
14.Hovercraft er en farkost som hverken er en motorsykkel eller en båt, men noe midt imellom.
15.I tre våte eftermiddagstimer er det fritt frem for enhver som vil" Ta sjansen" på en sjøferd i selvvalgt farkost, jo underligere, jo bedre.
16.Mange finner det å være en rimeligere løsning av båtferiespørsmålet fremfor å investere mange penger i en farkost som man kanskje bare bruker et par korte sommeruker.
17.Morsom farkost, men det må tydelig en god del vind til før denne Twin CAT får opp farten.
18.Og onsdag fulgte flyentusiasten Patrick Lindsay efter, i en nøyaktig kopi av Bleriots fly, en spinkel og skrøpelig farkost.
19.Politimesteren i Uttrøndelag har anket Fosen herredsretts dom i straffesaken mot tre russ som i april utløste storalarm da de sjøsatte en ubåtlignende farkost ved Uthaug i Ørland.
20.Regnet hadde gitt seg, og hun lå og lyttet til en og annen enslig farkost som dro forbi i mørket ute - de stø dunkene fra diesel og det arrogante maset til passbåtene.
21.Selv om" Saga Siglar", en nøyaktig kopi av vikingenes knarr, har vist seg som en meget god farkost, så har en slik åpen båt sine klare begrensninger.
22.Ved et tilfelle observerte et titalls personer uavhengig av hverandre en fremmed undervannslignende farkost ved den bro som forbinder Almo" med Hasslo".
23.Bare det beste er godt nok, og derfor har Morten investert i ny farkost.
24.Den ikkebrennbare gassen helium har erstattet de tidligere brukte gasser, og" Europa" blir karakterisert som en svært sikker farkost.
25.Det gir ikke lenger automatisk flyktningestatus å kaste seg ut i en gebrekkelig farkost fra sydkysten av Vietnam og overleve den farefulle ferden mellom morderiske pirater over Sydkinahavet.
26.Dykkeren kan parkere" mopeden" på bunnen og så utføre sitt oppdrag før han forsvinner på sin farkost.
27.Fartsfølelsen er ubeskrivelig oppå en slik farkost.
28.For i Telemark kan man faktisk ta båt til fjells, enten egen farkost eller gamle hederskronede 103 år gamle" Victoria".
29.For like kvikt som han lirer av seg rundetider og rekorder fra vinterens skøytearenaer, like raskt og entusiastisk legger han ut om den skjærgården vi kjører igjennom i hurtiggående farkost.
30.Når en så vet at en slik farkost er i besittelse av utstyr som i en gitt situasjon i løpet av sekunder kan gjøre det av med ethvert fartøy som nærmer seg, så synes det hele å være håpløst, sier Sverre Ness i samtale med Aftenposten.
Dine siste søk