Norsk-Engelsk oversettelse av fatle

Oversettelse av ordet fatle fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fatle på engelsk

fatle
allmennverb carry one's arm in a sling
Anagram av fatle
Wiki
Fatle er et slags trekantet tørkle som brukes som støtte for en skadd arm eller skulder, særlig innen førstehjelp. Hensikten er å hjelpe til med å holde armen eller skulderen mest mulig i ro. For samme formål brukes fatle også ved skader i en hånd.

Liknende ord

 
 

fatle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fatlefatlendefatlet
Indikativ
1. Presens
jegfatler
dufatler
hanfatler
vifatler
derefatler
defatler
8. Presens perfektum
jeghar fatlet
duhar fatlet
hanhar fatlet
vihar fatlet
derehar fatlet
dehar fatlet
2. Preteritum (Fortid)
jegfatlet
dufatlet
hanfatlet
vifatlet
derefatlet
defatlet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fatlet
duhadde fatlet
hanhadde fatlet
vihadde fatlet
derehadde fatlet
dehadde fatlet
4a. Presens futurum
jegvil/skal fatle
duvil/skal fatle
hanvil/skal fatle
vivil/skal fatle
derevil/skal fatle
devil/skal fatle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fatlet
duvil/skal ha fatlet
hanvil/skal ha fatlet
vivil/skal ha fatlet
derevil/skal ha fatlet
devil/skal ha fatlet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fatle
duville/skulle fatle
hanville/skulle fatle
viville/skulle fatle
dereville/skulle fatle
deville/skulle fatle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fatlet
duville/skulle ha fatlet
hanville/skulle ha fatlet
viville/skulle ha fatlet
dereville/skulle ha fatlet
deville/skulle ha fatlet
Imperativ
Bekreftende
dufatl
viLa oss fatle
derefatl
Nektende
duikke fatl! (fatl ikke)
dereikke fatl! (fatl ikke)
Dine siste søk