Norsk-Engelsk oversettelse av feilberegning

Oversettelse av ordet feilberegning fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

feilberegning på engelsk

feilberegning
allmenn? miscalculation
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Sivilingeniør Eilif Holte har gjort en feilberegning på 800900 millioner kroner i sine kalkyler for bankens nybygg.
2.En midlertidig forgiftning av kullos fører til nedsatte reflekser og feilberegning av avstander.
3.IRAKS president Saddam Hussein, som begynte krigen ved en grov feilberegning av ayatollahregimet i Iran, har kjørt sitt land i grøften økonomisk, militært og moralsk.
4.Vi gikk tom lenge før efterspørselen stilnet, sier Berggren, og forsikrer at en slik feilberegning gjør de ikke to ganger.
5.Det er nå ikke klart om tirsdagens luftkamper skyldtes en feilberegning fra noen av partene eller om de ble fremprovosert.
6.Feilberegning ?
7.Staten erkjente at fiskeplassen ble ødelagt på grunn av feilberegning under sprengning, men ville likevel ikke oppfylle avtalen.
Dine siste søk