Norsk-Engelsk oversettelse av feilernæring

Oversettelse av ordet feilernæring fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

feilernæring på engelsk

feilernæring
allmenn? malnutrition
Liknende ord

 
 

Wiki
Feilernæring innebærer at vi får for lite eller for mye av noen næringsstoffer, for eksempel vitaminer eller jern. Risikoen for feilnæring øker når mer enn 10 % av energien kommer fra raffinert sukker. Slik feilernæring kan føre til at det blir for lite jern eller andre mineraler og vitaminer i kostholdet.

Fler eksempler
1.Det er ikke alltid snakk om mat mangel, men også feilernæring, sa professor dr.med. Dagfinn Aarskog.
2.Hva er følgene av feilernæring og proteinmangel over lang tid ?
3.Over hele verden dør det daglig minst 40 000 barn av feilernæring eller av sykdommer som ofte oppstår i forbindelse med dette.
4.Vi så 40 skip, og vi festet våre hvite bluser til toppen av båten og skrek" SOS, SOS", men de kom ikke nær oss, fortalte Dinh på det statlige sykehus i Manila, hvor hun fikk behandling for feilernæring.
5.71 prosent av barna i området lider av feilernæring, heter det.
6.95 prosent av all feilernæring blant barn er" usynlig".
7.Bakken skiller mellom feilernæring og underernæring.
8.DATOEN 16. oktober er i de senere år blitt markert internasjonalt som" Verdens matvaredag", med det formål å skape større forståelse for kampen mot sult og feilernæring i de fattige land.
9.Da de filippinske fiskerne fikk båten deres til land, var de for svake til å stå, og noen hadde oppsvulmede ben på grunn av feilernæring.
10.Dessuten fører feilernæring til sykdommer på grunn av manglende tilførsel av vitaminer og mineraler, sier Bakken, som understreker at feilernæring er alvorlig nok i seg selv.
11.Det er antydning til feilernæring blant mange skolebarn, noe som blant annet kan medføre dårlige tenner.
12.Dette er et paradoks når man tenker på den hungersnød og feilernæring som idag truer store deler av verden, og da spesielt de afrikanske land, fremholdt Husabø.
13.Dette gjøres ved hjelp av et veksttabellkort, og er til stor hjelp for å oppdage feilernæring på et tidlig tidspunkt.
14.En enkel væskeblanding med salt og sukker har i året som er gått reddet en halv million barn ra å dø av diare som følge av feilernæring og infeksjoner.
15.Et norsk forslag til World Fisheries Conference 1984 om økt og mer bevisst bruk av fiskeprodukter for å korrigere en utbredt og kronisk feilernæring, er mottatt med stor interesse i en rekke land.
16.FNs generalsekretær Javier Perez de Cuellar var nettopp i Afrika for å mobilisere støtte for de verst utsatte landene - og han tegnet et temmelig dystert bilde av forholdene : omkring 5 millioner barn står i fare for å dø på grunn av feilernæring eller sykdommer iår.
17.Feilernæring er et utbredt problem i Yemens befolkning, og følgene av den er hva man hyppigst møter på mor / barn klinikken.
18.Fra de er halvannet år, kommer så feilernæring, underernæring og infeksjoner.
19.Halvparten av verdens befolkning lider idag av under eller feilernæring.
20.I samme tidsrom avslører tall fra UNICEF at 200 millioner barn har dødd av sult og feilernæring.
21.I store deler av verden er matmangel og feilernæring et hovedproblem.
22.Ifølge FAO og andre FNorganer er sult, under og feilernæring grunnleggende problemer som hindrer utvikling og økonomisk fremgang.
23.Ifølge FN er 150 millioner afrikanere rammet av alvorlig feilernæring.
24.Mat fordeles til distrikter som ligger høyden en dagsmarsj ellet to fra vekstområdet, feilernæring er sjokkerende omfattende (i sentrale deler av Tanzania har 60% av befolkningen kliniske symptomer på struma efter at havsaltet er blitt borte) og mødre er villige til å betale ti daglønner eller kr. 100,for en liter parafin som kan lyse opp hytten under sykdom.
25.Når prisene stiger og lønningene er fastlåst, resulterer dette i sult og feilernæring.
26.Redde liv der feilernæring og død er en del av dagliglivet for de fleste.
27.Skolegang og helsestell er praktisk talt ukjent, sult og feilernæring herjer, og deres selvrespekt er brutt ned.
28.Sult og feilernæring har i løpet av de fire siste årene krevet 10 millioner menneskeliv i det nordøstlige Brasil, hevder en brasiliansk gruppe som arbeider for jordreformer.
29.Under og feilernæring, generell svekkelse av motstandsevnen, infeksjonssykdommer, høyt blodtrykk, mave og tarmforstyrrelser osv. var blant de vanligste somatiske følger av krisen.
30.Bare fortsatt energisk hjelpearbeide fra det internasjonale samfunns side kan redusere risikoen for feilernæring og død, sier Edouard Saouma, generaldirektør for FNs organisasjon for matvarer og jordbruk (FAO).
Dine siste søk