Norsk-Engelsk oversettelse av flaggermus

Oversettelse av ordet flaggermus fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

flaggermus på engelsk

flaggermus
zoologisubst. bat
Liknende ord

 
 

Wiki
Flaggermus (Chiroptera) er en orden som består av forholdsvis små, flyvende pattedyr. Dette er de eneste pattedyrene som kan fly aktivt ved å slå med vingene ved hjelp av muskelkraft. Flere andre pattedyr kan glidefly, men ikke fly i egentlig forstand.[trenger referanse] Flaggermusenes søstergruppe er Zooamata.

Fler eksempler
1.(IPS) De fleste er uskyldige, men også blant flaggermus er det de få som ødelegger for de mange, noe som uberettiget har brakt verdens eneste flyvende pattedyr i vanry og har ført til at det er i ferd med å utryddes i deler av verden.
2.Den er spesielt populær i tropiske strøk, hvor blodsugende flaggermus med et vingespenn på inntil en meter ikke er noe uvanlig fenomen.
3.Den kalles nordisk flaggermus.
4.Denne finnes ofte i store mengder i grubeganger eller andre huler som menneskene har overlatt til flaggermus og andre dyr, og er svært eftertraktet som gjødning.
5.For en nattsommerfugl gjelder det å unngå å bli spist opp av flaggermus, som nettopp jakter på samme tid som sommerfuglen er ute og flyr.
6.For mange er de utrolige og nifse fablene rundt den legendariske grev Humano Vlad Tepes - bedre kjent som Dracula - uløselig knyttet til flaggermus.
7.I det nittende århundre ble det oppdaget at flaggermus hadde dårlig syn, men velutviklet hørsel, og at de kunne fly i stor fart gjennom mørket uten å støte borti hindringer.
8.Ifølge ekspertene har alle flaggermus - eller chiroptera - det til felles at de har et ensidig kosthold.
9.Peter Beagle, amerikaner, befinner seg i det rommet hvor det bor flaggermus.
10.Rett som det er flyr menneskelige vesener som kjempestore flaggermus ut fra Vole på Jettaplatået, 700 meter over Vågås frodige, grønne jorder.
11.Ryktene svirret som usynlige flaggermus i korridorene.
12.Svaler og flaggermus og katter hører like meget hjemme i Arena som publikum og musikere og regnes ikke med.
13.Ved Farrisvannet var vi på jakt efter pinnsvin og insekter, flaggermus og fugleegg.
14.Anton får låne en illeluktende vampyrkappe som gjør ham i stand til å fly som en flaggermus.
15.Departementet gjentar nå en advarsel mot å røre avkreftede flaggermus.
16.Det er funnet og t ellet opp vel 2700 flaggermus.
17.Det er ikke kjent om han ble bitt av en flaggermus i Finland eller i utlandet.
18.Det rasler av løv i sommerkvelden, flaggermus og fugl og frosk og gamle låver er sceneriet, to unge elsker hverandre, dag kommer og natt går.
19.Ingen spøkelser ofrer et øyehull i miss Draculas retning - jeg sitter gjemt og glemt under kappen som en diger svartsyk flaggermus.
20.Mannen ble trolig smittet av en flaggermus, som han undersøkte i sitt yrke som forsker.
21.Og to nattergale flaggermus legger regelmessig runden om hans veranda, der han sitter kveldstid under parasollen som skal beskytte blomstene mot kraftige regnskyll.
22.Som gigantiske flaggermus utgjør de en del av det sparsomme interiøret.
23.Under taket i luftig svev en utstoppet flaggermus, et symbol på maleren selv," grottemennesket" som har blendet rommets eneste vindu og bare maler i lampelys (en vane fra den gang han måtte jobbe om dagen for å livnære seg og bare malte om natten) ?
Dine siste søk