Norsk-Engelsk oversettelse av flyte

Oversettelse av ordet flyte fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

flyte på engelsk

flyte
allmennsubst. float
  sport - fiskesubst. float
  sirkulereverb flow
  valutaverb float
  vannverb drift, float, be carried along, run, flow
Synonymer for flyte
Avledede ord av flyte
Fler eksempler
1.Forhåpentlig dråpen som får begeret til å flyte over".
2.Sommerfuglene" får et vingespenn på tre meter og lages av flortynn kinesisk silke, som monteres på bærestenger og skal flyte i luften over koreograferte dansere.
3.Behandlingen av spørsmålet om vi skal ha bjørner eller ikke, var dråpen som fikk begeret til å flyte over.
4.Det er klart at den første dagen ikke kan fortelle oss om trafikken kan flyte lettere efterhvert.
5.Det var rundskrivet de tre sendte ut til klubbene hvor de luftet tanken om å legge frem forslag på tinget om eget forbund for luftog miniatyrskyttere, som fikk begeret til å flyte over.
6.Hensikten er å få trafikken på hovedveiene til å" flyte", sier byråsjef Thorbjørn Grønli i Samferdselsdepartementet.
7.Hvor lenge kan Norge flyte på oljen ?
8.Jo, men på den annen side får jo et typisk hjemmelag som Norge muligheten til en virkelig god start, som vi kan flyte på, sier fotballpresidenten.
9.Man kan bare følge profilen nedover, ligge og flyte.
10.Men selv om metoden om" dråpen som får begeret til å flyte over", er tillatelig, må det vises en viss forsiktighet med å begrunne avslag på denne måten.
11.Vi vet fett fra silda vil flyte opp i Altervågosen i tiden som kommer.
12.54 prefabrikerte hus til en samlet pris på nær 80 millioner kroner har fått begeret til å flyte over.
13.Alkoholen er snarere en dramatisk mekanisme som får handlingen til å rulle (unnskyld uttrykket, flyte blir like galt) og som eksponerer dype og oftest utilgjengelige lag i oss alle.
14.At Oslo sentrum, som skulle være byens strålende midtpunkt med velholdte gater og fortau hvor trafikken kan flyte uten hindringer, og med vakre parker og grøntanlegg hvor folk kan få en skjønnhetsopplevelse og en følelse av velvære, i løpet av de siste årene er forvandlet til en eneste stor graveplass.
15.Bare sette dem forsiktig, forsiktig ned på asfalten og flyte i ro og mak bort til Bislett.
16.Bruker man en filtpenn, har tusjen lett for å flyte utover, og det ser bare grisete ut.
17.Da jeg så den store, hvite scenen flyte på dammen her ifjor, fikk jeg kuldegysninger av glede.
18.De flytende øyene består av en slags posjert marengs, men først må vi lage det øyene skal flyte i, nemlig vaniljesausen.
19.De samferdselspolitiske vedtak og signaler denne høsten har fått begeret til å flyte over, ikke minst strupingen av innfartsveiene.
20.De siste tømmerstokkene vil flyte fra Rena, forbi Kongsvinger og Fetsund til Sarpsborg.
21.De skal utløse seg selv, automatisk flyte opp og begynne å sende.
22.Der geleides de inn i Bingen Lenser for videre å flyte som et skjærereir til Fetsund.
23.Dermed vil trafikken i innfartsårene flyte raskere.
24.Dersom støvets egenvekt blir for lett, og bunnforholdene ved rørledningen samtidig er uheldige, vil støvpartiklene kunne flyte opp til overflaten i de to bassengene for overløp og drensvann fra grubeområdet.
25.Det er denne som skal flyte opp og automatisk begynne å sende nødsignaler på spesielle nødfrekvenser.
26.Det er flere uker siden det ble kjent at Hydroriggen var så tung at dekkslastkapasiteten måtte reduseres betraktelig forat riggen skulle flyte.
27.Det er først og fremst Oslotidsskriftet St. Hallvard som har latt flittige penner flyte om karneval.
28.Det er litt vind i luften som hjelper diskosen til å flyte langt.
29.Det går ikke an å la alt flyte videre.
30.Det kan medføre at resten av silda - ca. 300 tonn - kan flyte opp og kommer inn over strendene innerst i osen.
Liknende ord

 
 

flyte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) flyteflytendeflytt
Indikativ
1. Presens
jegflyter
duflyter
hanflyter
viflyter
dereflyter
deflyter
8. Presens perfektum
jeghar flytt
duhar flytt
hanhar flytt
vihar flytt
derehar flytt
dehar flytt
2. Preteritum (Fortid)
jegfløt
dufløt
hanfløt
vifløt
derefløt
defløt
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde flytt
duhadde flytt
hanhadde flytt
vihadde flytt
derehadde flytt
dehadde flytt
4a. Presens futurum
jegvil/skal flyte
duvil/skal flyte
hanvil/skal flyte
vivil/skal flyte
derevil/skal flyte
devil/skal flyte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha flytt
duvil/skal ha flytt
hanvil/skal ha flytt
vivil/skal ha flytt
derevil/skal ha flytt
devil/skal ha flytt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle flyte
duville/skulle flyte
hanville/skulle flyte
viville/skulle flyte
dereville/skulle flyte
deville/skulle flyte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha flytt
duville/skulle ha flytt
hanville/skulle ha flytt
viville/skulle ha flytt
dereville/skulle ha flytt
deville/skulle ha flytt
Imperativ
Bekreftende
duflyt
viLa oss flyte
dereflyt
Nektende
duikke flyt! (flyt ikke)
dereikke flyt! (flyt ikke)
Dine siste søk