Norsk-Engelsk oversettelse av fnyse

Oversettelse av ordet fnyse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fnyse på engelsk

fnyse
allmennverb snort
Fler eksempler
1.En italiensk husmor ville vel fnyse av denne oppskriften, men denne suppen kan lages på mange måter, så vi tar en lett variant idag.
Liknende ord

 
 

fnyse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fnysefnysendefnyst
Indikativ
1. Presens
jegfnyser
dufnyser
hanfnyser
vifnyser
derefnyser
defnyser
8. Presens perfektum
jeghar fnyst
duhar fnyst
hanhar fnyst
vihar fnyst
derehar fnyst
dehar fnyst
2. Preteritum (Fortid)
jegfnøs
dufnøs
hanfnøs
vifnøs
derefnøs
defnøs
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fnyst
duhadde fnyst
hanhadde fnyst
vihadde fnyst
derehadde fnyst
dehadde fnyst
4a. Presens futurum
jegvil/skal fnyse
duvil/skal fnyse
hanvil/skal fnyse
vivil/skal fnyse
derevil/skal fnyse
devil/skal fnyse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fnyst
duvil/skal ha fnyst
hanvil/skal ha fnyst
vivil/skal ha fnyst
derevil/skal ha fnyst
devil/skal ha fnyst
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fnyse
duville/skulle fnyse
hanville/skulle fnyse
viville/skulle fnyse
dereville/skulle fnyse
deville/skulle fnyse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fnyst
duville/skulle ha fnyst
hanville/skulle ha fnyst
viville/skulle ha fnyst
dereville/skulle ha fnyst
deville/skulle ha fnyst
Imperativ
Bekreftende
dufnys
viLa oss fnyse
derefnys
Nektende
duikke fnys! (fnys ikke)
dereikke fnys! (fnys ikke)
Dine siste søk