Norsk-Engelsk oversettelse av forankret

Oversettelse av ordet forankret fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forankret på engelsk

forankret
allmenn? anchored
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Europeisk bevissthet kan bare styrkes og videreutvikles når den er trygt forankret i den nasjonale identitet.
2.Klientungdommen" var på alle områder svakere sosialt forankret enn" normalungdommen".
3.Det var selvfølgelig ikke enkelt å bli akseptert av min fars, David MonradJohansens, samtidige, som var forankret i mye av det jeg måtte gjøre et slags opprør mot.
4.Nå gjelder det å holde bena trygt forankret på jorden og ikke gå rundt og tro at vi er noe.
5.Bøyene, som også kalles tidevannsmålere, var forankret til havbunnen.
6.Dagens hovedperson, som også er båteier, kunne derefter motta et stort anker fra sine nærmeste medarbeidere som uttrykk for givernes håp om at han nå, efter ti år, er trygt forankret på Grand.
7.De gamle teppene har inspirert til det nye som vises, og utstillingen er forankret i vår gamle norske vevskatt.
8.De kjørte rett inn i en forankret bøye, og endte i vannet.
9.Den er forankret med åtte ankerkjettinger og er utstyrt med propeller for å holde riggen stø.
10.Den første - og den er fast forankret i den mest tradisjonelle kristendom - gjør det gjeldende at det som blir gjort for ethvert menneske som er i nød, blir gjort for Jesus selv.
11.Den gang var Venstre forankret i den borgerlige leir, og helt frem til 1. januar iår har Venstres representanter i fylkestinget møtt på de borgerlige partiers gruppemøter.
12.Den gir uttrykk for poesi, drømmer og fantasi, samtidig som dragen er et symbol på flukt og frihet fra den person den er forankret i, sier Truls Hansen, som tidligere har en sølvmedalje fra Dragedagen i Stockholm, hvor bortimot 50 000 drageentusiaster var møtt frem.
13.Den holdes forankret til havbunnen med ialt 16 rørformede strekkstag.
14.Den nye generasjon sykkelstativer består av et kraftig, vinklet stålrør som er solid forankret i bakken.
15.Denne fisken blir for det meste produsert i merer - garnposer som ligger forankret i sjøen eller i dambruk i sjø eller ferskvann.
16.Denne gruppe elever er ofte forankret i et negativt bilde av seg selv, og skolens oppgave blir å arbeide frem en økende selvrespekt, lære dem å ta ansvar for egne valg, bevisstgjøre dem og la dem bli klar over de ressurser hver enkelt sitter inne med, sier Astri Gerrard.
17.Denne måned har mange kinesere feiret en årviss festival, Ching Ming, forankret i gammel fedredyrkelse.
18.Der forankret man i 1979 sine instrumenter på nærmere 5 000 meters dyp ved foten av den nordamerikanske kontinentaleggen.
19.Det" svar" kunden ønsker, vil være gitt på forhånd, og om forskningen ikke foregår innenfor et miljø trygt forankret i forskning på forskningens premisser, kan det lett perverteres og løpe oppdragsgivers ærend.
20.Det er basert på såkalt dynamisk posisjoneringsutstyr, hvilket vil si at det holder seg i posisjon over en oljebrønn uten å være forankret til havbunnen.
21.Det er jo slik en skole må være, trygt forankret i vår kultur, der sagalitteraturen, og Holberg og Ibsen har sin naturlige plass, samtidig som skolen gir undervisning i serbokroatisk og datateknikk.
22.Det er vel kjent og godt forankret i verdensopinionen, sa Palme.
23.Det flytende hotellet skal ligge permanent forankret ca. 45 kilometer fra land i en hestskoformet undervannslagune ved Great Barrier Reef, - verdens største korallrev.
24.Det kan gi avslapning og ro å vite at man er forankret i kulturog verdibegreper som står fast.
25.Det ligger dypt forankret i ethvert menneske fra fødselen av, men det må forløses, som min venn Sokrates uttrykte det, gjennom bevisstgjøring og moralsk selverkjennelse.
26.Det mest ømtålige spørsmål er fremdeles gjennomføringen av menneskerettighetsbestemmelsene slik de er forankret i grunnloven.
27.Det meste kommer fra byer i Italia, Frankrike og England, som lenge har vært forankret i tekstilindustrien.
28.Det norske utgangspunkt for forhandlingene er like prinsippfast som det sovjetiske og vel forankret i Genevekonvensjonen av 1958.
29.Det viser seg at den som er godt forankret i virkeligheten, også har god kontakt med bakken under fotsålene.
30.Disse kjennerne av Etiopia var også enige om at landet i overskuelig fremtid vil være fiendtlig til USA og fast forankret i den sovjetiske leir, til tross for at det er avhengig av store korngaver fra Vesten hvert år.
Dine siste søk