Norsk-Engelsk oversettelse av forderve

Oversettelse av ordet forderve fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forderve på engelsk

forderve
velbehagverb spoil, mar
  forurensingverb contaminate, pollute, defile, spoil
  moralverb corrupt, debase
  moralsk oppførselverb deprave, pervert
  situasjonverb spoil, mar [literature], disfigure
  kulinariskverb spoil, ruin, screw up
  forkludreverb bungle, botch, spoil, screw up [informal], mess up [informal], foul up [informal], goof, ruin
  ødeleggeverb destroy, ruin, wreck
  demoralisereverb demoralize, discourage, dishearten, unnerve, drag down
Synonymer for forderve
Avledede ord av forderve
Fler eksempler
1.En Kr.F.politiker vil" forderve skaperverket i uforstand" !
Liknende ord

 
 

forderve som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fordervefordervendefordervet
Indikativ
1. Presens
jegforderver
duforderver
hanforderver
viforderver
dereforderver
deforderver
8. Presens perfektum
jeghar fordervet
duhar fordervet
hanhar fordervet
vihar fordervet
derehar fordervet
dehar fordervet
2. Preteritum (Fortid)
jegfordervet
dufordervet
hanfordervet
vifordervet
derefordervet
defordervet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fordervet
duhadde fordervet
hanhadde fordervet
vihadde fordervet
derehadde fordervet
dehadde fordervet
4a. Presens futurum
jegvil/skal forderve
duvil/skal forderve
hanvil/skal forderve
vivil/skal forderve
derevil/skal forderve
devil/skal forderve
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fordervet
duvil/skal ha fordervet
hanvil/skal ha fordervet
vivil/skal ha fordervet
derevil/skal ha fordervet
devil/skal ha fordervet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forderve
duville/skulle forderve
hanville/skulle forderve
viville/skulle forderve
dereville/skulle forderve
deville/skulle forderve
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fordervet
duville/skulle ha fordervet
hanville/skulle ha fordervet
viville/skulle ha fordervet
dereville/skulle ha fordervet
deville/skulle ha fordervet
Imperativ
Bekreftende
duforderv
viLa oss forderve
dereforderv
Nektende
duikke forderv! (forderv ikke)
dereikke forderv! (forderv ikke)
Dine siste søk