Norsk-Engelsk oversettelse av foreligge

Oversettelse av ordet foreligge fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

foreligge på engelsk

foreligge
allmennverb be at hand
Synonymer for foreligge
Fler eksempler
1.Castor" ventes inn til Singapore torsdag, og da må det foreligge garanti.
2.Kvinnenes Kulturhistorie" vil foreligge efter tre års arbeide.
3.At det kanskje om ikke så lang tid vil foreligge noe skriftlig materiale fra min hånd, er ihvertfall ikke helt usannsynlig, vedgår Knudsen.
4.De siste blodprøver som ble sendt inn til Yrkeshygienisk institutt, var så gode at instituttet i første omgang trodde det måtte foreligge en feil, men vi har fått verdiene bekreftet, forteller Furuseth.
5.Den endelige rapport om hva som skjedde, vil først foreligge om vel en måneds tid, opplyser sjefflyveleder Arne Helvik ved Stavanger lufthavn til Stavanger Aftenblad.
6.Det må jo først foreligge et efterforskningsmateriale som gir grunnlag for pågripelse og siktelse.
7.En av grunnene til at vi ser meget alvorlig på forsvinningen, er at det ikke synes å foreligge noe klart motiv for at hun skulle stikke av.
8.En kartfestet Markagrense og stadfestede generalplanvedtekter for Marka skal foreligge i løpet av første halvår 1985.
9.For meg blir det en akademisk diskusjon hvorvidt det vil foreligge teoretiske muligheter for krysssubsidiering så lenge både TBK og Televerket selv bygger inn skranker mot dette i regnskapssystemene, og så lenge alle parter er innstilt på at slikt ikke skal forekomme, sier Engebretsen.
10.Jeg mente det måtte foreligge en feil, men fikk som svar at jeg hadde fått null poeng fordi jeg ikke fylte minstekravet, som da var grunnskole, eventuelt middelskole eller realskole, som det før het.
11.Når vil siktelsen mot den pågrepne foreligge ?
12.Om få år kan vaksinen foreligge, mener han.
13.Partiet feirer sitt 100årsjubileum i august, og da vil det store bokverket om Høyres historie foreligge.
14.På grunnlag av vår tro kan det i kirken ikke komme på tale å diskriminere kvinner, uansett hva slags tradisjoner eller andre forklaringer som måtte foreligge.
15.Regnskapet vil ikke foreligge før utpå høstparten engang, og da vil man sannsynligvis kunne plusse på ytterligere noen kroner.
16.Resultatet vil foreligge i januar, sier turistsjef Friedel Nykamp som har ledet kontoret siden starten og snakker flytende norsk.
17.Vi har inntrykk av at tiltak utsettes i påvente av at rapporten skal foreligge.
18.Vi håper at britiske myndigheters formelle godkjennelse vil foreligge i løpet av et par uker.
19.Vi mangler fortsatt de avgjørende uttalelser fra Buskerud fylke og Landbruksdepartementet, men disse er purret på, og vil sannsynligvis foreligge med det aller første.
20.Vi vil avvente Stockingerutvalgets innstilling, som ventes å foreligge i begynnelsen av neste måned.
21.Vi vil holde oss til FNs regler, som forutsetter at det må foreligge en trusel mot friheten eller livet for å bli anerkjent som politisk flyktning, uttalte han.
22.21. mai skal Rikslønnsnevnden behandle tvisten mellom Operatøransattes Forbund (OAF) og Norsk Arbeidsgiverforening, men noen kjennelse vil neppe foreligge før langt ut i juni.
23.Alle beregninger vil efterhvert foreligge på trykk fra utredningsinstituttet.
24.Allerede i juni skal det foreligge endelige omstillingsplaner for bedriftene.
25.Allerede til høsten vil det foreligge trykt en ny versjon av de såkalte apokryfe bibelbøkene i en egen utgave.
26.Analyseresultatene av blodprøvene som Stavangerpolitiet sikret seg under en narkotikaaksjon på de norske installasjoner på Statfjordfeltet tidligere i uken, vil trolig ikke foreligge på flere måneder.
27.Anleggsformann Åge Pettersen opplyser til Aftenposten at firmaet har fått muntlig tilsagn fra husleieretten om at ny kjennelse vil foreligge kl. 12 idag, en kjennelse som gir anledning til å rive balkongene av hensyn til deres dårlige forfatning.
28.Antagelig gjør man klokt i å regne med at klare indikasjoner om hva Reagan håper å oppnå med en mykere linje, ikke vil foreligge før de to viktige valgene i november, den fjerde i Nicaragua og den åttende i USA.
29.Arbeider dessuten med en langfilm for lerretet," The Ambulance", som skal spilles inn i 1985, men først vil foreligge i 1986.
30.Arbeiderpartiet ønsker ingen ytterligere utsettelse, og jeg forutsetter at det vil foreligge en avtale mellom Statoil og Mobil tidsnok til at overføring kan finne sted fra 1. januar 1987, sa Finn Kristensen.
Liknende ord

 
 

foreligge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) foreliggeforeliggendeforeligget
Indikativ
1. Presens
jegforeligger
duforeligger
hanforeligger
viforeligger
dereforeligger
deforeligger
8. Presens perfektum
jeghar foreligget
duhar foreligget
hanhar foreligget
vihar foreligget
derehar foreligget
dehar foreligget
2. Preteritum (Fortid)
jegforelå
duforelå
hanforelå
viforelå
dereforelå
deforelå
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde foreligget
duhadde foreligget
hanhadde foreligget
vihadde foreligget
derehadde foreligget
dehadde foreligget
4a. Presens futurum
jegvil/skal foreligge
duvil/skal foreligge
hanvil/skal foreligge
vivil/skal foreligge
derevil/skal foreligge
devil/skal foreligge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha foreligget
duvil/skal ha foreligget
hanvil/skal ha foreligget
vivil/skal ha foreligget
derevil/skal ha foreligget
devil/skal ha foreligget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle foreligge
duville/skulle foreligge
hanville/skulle foreligge
viville/skulle foreligge
dereville/skulle foreligge
deville/skulle foreligge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha foreligget
duville/skulle ha foreligget
hanville/skulle ha foreligget
viville/skulle ha foreligget
dereville/skulle ha foreligget
deville/skulle ha foreligget
Imperativ
Bekreftende
duforeligg
viLa oss foreligge
dereforeligg
Nektende
duikke foreligg! (foreligg ikke)
dereikke foreligg! (foreligg ikke)
Dine siste søk