Norsk-Engelsk oversettelse av forgrove

Oversettelse av ordet forgrove fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forgrove på engelsk

forgrove
mekaniskverb coarsen, roughen
  vulgærisereverb vulgarize, lower the quality of, debase
Fler eksempler
1.En oppsetning som den vi her møtte, med tekstbearbeidelse og regi av Etienne Glaser kan bare tjene til å skape uklarhet, til å fortegne der musikken tydeliggjør, i beste fall til å bringe alt til overflaten, forenkle personenes vesen og dermed forgrove og banalisere dem som typer.
Liknende ord

 
 

forgrove som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forgroveforgrovendeforgrovet
Indikativ
1. Presens
jegforgrover
duforgrover
hanforgrover
viforgrover
dereforgrover
deforgrover
8. Presens perfektum
jeghar forgrovet
duhar forgrovet
hanhar forgrovet
vihar forgrovet
derehar forgrovet
dehar forgrovet
2. Preteritum (Fortid)
jegforgrovet
duforgrovet
hanforgrovet
viforgrovet
dereforgrovet
deforgrovet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forgrovet
duhadde forgrovet
hanhadde forgrovet
vihadde forgrovet
derehadde forgrovet
dehadde forgrovet
4a. Presens futurum
jegvil/skal forgrove
duvil/skal forgrove
hanvil/skal forgrove
vivil/skal forgrove
derevil/skal forgrove
devil/skal forgrove
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forgrovet
duvil/skal ha forgrovet
hanvil/skal ha forgrovet
vivil/skal ha forgrovet
derevil/skal ha forgrovet
devil/skal ha forgrovet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forgrove
duville/skulle forgrove
hanville/skulle forgrove
viville/skulle forgrove
dereville/skulle forgrove
deville/skulle forgrove
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forgrovet
duville/skulle ha forgrovet
hanville/skulle ha forgrovet
viville/skulle ha forgrovet
dereville/skulle ha forgrovet
deville/skulle ha forgrovet
Imperativ
Bekreftende
duforgrov
viLa oss forgrove
dereforgrov
Nektende
duikke forgrov! (forgrov ikke)
dereikke forgrov! (forgrov ikke)
Dine siste søk