Norsk-Engelsk oversettelse av forholde seg

Oversettelse av ordet forholde seg fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forholde seg på engelsk

forholde seg
allmenn? deal
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De spørsmål den (saken) uvilkårlig reiser, er hvordan en etatsjef skal forholde seg til de politisk ansvarlige myndigheter, dernest hvilke muligheter vedkommende har til å fremme sitt syn.
2.Eller hvordan forholde seg til Matteus 25, 3146, spesielt 25, 41 ?
3.Hvordan skal voksne forholde seg til barns redsel, og til at fem til seks prosent av alle barn mener en atomkrig bør komme nå, bare for å få det overstått ?
4.I båtspalten er det i to artikler blitt forklart hvordan seilere og motorbåtfolk skal forholde seg overfor hverandre med utgangspunkt i de gjeldende sjøveisregler.
5.Atter et vanskelig vedtak å forholde seg til.
6.Bør pressen og politiet komme inn i en dialog om hvordan man skal forholde seg til hverandre ?
7.De ansvarlige myndigheter vil ikke forholde seg passive på et så viktig område som det rentepolitiske.
8.Det ble i 1978 sendt ut rundskriv om hvordan polititjenestemenn skal forholde seg ved forfølgelse av kjøretøyer.
9.Det blir en rutinesak å forholde seg kald og rolig - og improvisere om nødvendig.
10.Det er imidlertid viktig at nærmiljøene i størst mulig grad får de samme polititjenestemennene å forholde seg til over lengst mulig tidsrom.
11.Det er nemlig svært høytidelige regler som gjelder for hvordan etaten skal forholde seg når det gjelder slike offentlig henvendelser til forbrukeren.
12.Det viktigste i en truet situasjon er å forsøke og forholde seg rolig - altså ikke flykte eller gå til motangrep, men heller overlate kontrollen i rimelig grad til raneren.
13.I dette spørsmål bør nå alle parter forholde seg slik at det kan oppnås maksimal tillit og slik at man senere unngår at slike uoverlagte hendelser gjentas og utnyttes på en slik måte som nå er tilfelle, sa Lomeiko.
14.Informasjon utvikler seg fra råstoff til halvfabrikata og sluttprodukt, sa Nyheim, som spådde en utpreget industrialisering av medieutviklingen og likeså noe politikerne i stadig større grad må forholde seg til.
15.Sjelesorgens målsetning er at vi hjelper hverandre til å leve et troverdig liv innenfor de spenningsfelter som alle mennesker må forholde seg til, heter det i invitasjonen.
16.Andre deltagere i delegasjonen måtte forholde seg tause til forhandlingene var avsluttet.
17.Bankene har utarbeidet løpesedler med informasjon til kundene om hvordan de skal forholde seg under en eventuell streik, og disse blir lagt ut idag.
18.Begrunnelsen var at han som æresdirigent for landsmøtet måtte forholde seg nøytral.
19.Biltilsynet må bare forholde seg til gjeldende bestemmelser, sier stasjonssjef Sigbjørn Eggebø.
20.Blant annet vil hun få 10 nye foreldrepar å forholde seg til.
21.Bokhandlerforeningen stilte så sine medlemmer fritt med hensyn til hvordan de ville forholde seg til bøker på lager fra Pax.
22.Boligutvalget har vedtatt mot stemmene fra Sosialistisk Venstreparti at kommunalt oppnevnte representanter i frittstående borettslag skal forholde seg nøytrale i spørsmål om oppløsning.
23.Burde hun ikke forholde seg saklig og realistisk til en vanskelig og utfordrende oppgave, som krever systematikk og klar tanke ?
24.Burts vanvittige rykninger og grimaser i førstnevnte serie er det jo vanskelig å forholde seg likegyldig til.
25.DEN hjemlige diskusjon om hvordan man skal forholde seg til den eksplosive utvikling innen etermediene, har gjennom lengre tid vært preget av påfallende liten overensstemmelse mellom mål og midler.
26.DETTE er en del av den virkelighet storting og regjering må forholde seg til ved utformingen av forsvarsbudsjettet.
27.Da Storbritannia før jul kom med en henvendelse om hangarskipet" Invincible" kunne besøke Japan under sitt tokt i denne del av verden, ble det øyeblikkelig spurt om fartøyet hadde kjernevåpen ombord og hvordan regjeringen i så fall skulle forholde seg.
28.Da en av bankfunksjonærene forsøkte å reise seg opp, ble han bedt om å sette seg ned og forholde seg rolig.
29.Da kan de forholde seg anonyme.
30.Da også Arbeiderpartiet erkjenner at det er klare svakheter ved dagens ordning, virker det hjelpeløst å bare sitte passivt og forholde seg til andres forslag.
Dine siste søk