Norsk-Engelsk oversettelse av forkorting

Oversettelse av ordet forkorting fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forkorting på engelsk

forkorting
allmenn? shortening
Synonymer for forkorting
Liknende ord

 
 

Wiki
Forkorting eller forkortning kan referere til: - Et kunstuttrykk. - Forkorting i brøkregning. - Nynorskord for forkortelse.

Fler eksempler
1.Bystyret ga igår sin enstemmige tilslutning til et forslag om standardisering og forkorting av saksfremstillingene og oversiktlige oppsett over hvilke forslag som det skal voteres over.
2.Ei forkorting av det franske og engelske automobile.
3.OECDøkonomene ser ikke bort fra at en forkorting av arbeidstiden kan ha en positiv virkning, hvis den ikke fører til urimelig store lønnskostnader.
4.Mesteparten gikk til forkorting av lønnsstigene.
Dine siste søk