Norsk-Engelsk oversettelse av forkromme

Oversettelse av ordet forkromme fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forkromme på engelsk

forkromme
allmennverb chrome
Liknende ord

 
 

forkromme som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forkrommeforkrommendeforkrommet
Indikativ
1. Presens
jegforkrommer
duforkrommer
hanforkrommer
viforkrommer
dereforkrommer
deforkrommer
8. Presens perfektum
jeghar forkrommet
duhar forkrommet
hanhar forkrommet
vihar forkrommet
derehar forkrommet
dehar forkrommet
2. Preteritum (Fortid)
jegforkrommet
duforkrommet
hanforkrommet
viforkrommet
dereforkrommet
deforkrommet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forkrommet
duhadde forkrommet
hanhadde forkrommet
vihadde forkrommet
derehadde forkrommet
dehadde forkrommet
4a. Presens futurum
jegvil/skal forkromme
duvil/skal forkromme
hanvil/skal forkromme
vivil/skal forkromme
derevil/skal forkromme
devil/skal forkromme
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forkrommet
duvil/skal ha forkrommet
hanvil/skal ha forkrommet
vivil/skal ha forkrommet
derevil/skal ha forkrommet
devil/skal ha forkrommet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forkromme
duville/skulle forkromme
hanville/skulle forkromme
viville/skulle forkromme
dereville/skulle forkromme
deville/skulle forkromme
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forkrommet
duville/skulle ha forkrommet
hanville/skulle ha forkrommet
viville/skulle ha forkrommet
dereville/skulle ha forkrommet
deville/skulle ha forkrommet
Imperativ
Bekreftende
duforkrom
viLa oss forkromme
dereforkrom
Nektende
duikke forkrom! (forkrom ikke)
dereikke forkrom! (forkrom ikke)
Dine siste søk