Norsk-Engelsk oversettelse av formalin

Oversettelse av ordet formalin fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

formalin på engelsk

formalin
kjemisubst. formalin
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Da blir et nytt fabrikkanlegg for formalin og limproduksjon til 60 millioner kroner tatt i bruk i Indonesia.
2.Det er ikke tilsatt formalin, som mange er allergiske overfor.
3.Disse har blant annet ført til egne forskrifter om arbeide med narkosegasser, cellegifter og formalin.
4.Et av de steder der et tilsvarende samarbeide vurderes er i Singapore der Dyno allerede er etablert med produksjon av bl.a. formalin som er råstoff for fremstillingen av disse spesialbindemidlene.
5.Formalin avgir formaldehydgass.
6.Formalin eller andre forbindelser med formaldehyd brukes i en rekke produkter og halvfabrikata, slik at formaldehydgass kan spres fra en rekke kilder.
7.Fra reketrålerne i Larviks havn fikk jeg alt mulig rart, som fiskerne normalt ville ha kastet på sjøen, som jeg puttet på krukker med formalin.
8.Gassen har vanligst anvendelse som formalin, en vandig oppløsning av formaldehyd.
9.Laborant Elise Kulseth ved Norsk Tekstilinstitutt i Bergen sier at bruken av formalin for å hindre krølling i norskproduserte stoffer også kan være et problem.
10.Likevel er ikke formalin noe stort problem, for efter et par gangers vask utgir ikke stoffet lenger noe formalin, mens krøllbehandlingen er permanent.
11.Norske bekledningsstoffer behandles vanligvis med formalin eller en annen kjemisk forbindelse.
12.Ved kjøp av klær vet ikke kunden om det er formalin eller andre kjemiske forbindelser som er benyttet til efterbehandlingen.
13.Den norske trailersjåføren Kent Furuly ble stoppet fordi veterinæren i den italienske byen Bolzano ville ta prøver av akkaren for å sjekke om det var formalin i den.
14.Dyno Industrier skal på 5050basis med australske Westralian bygge en fabrikk for produksjon av formalin og lim i Bunburry i VestAustralia.
15.En prøve av det som omtales som Floridamonstret ble imidlertid bevart i formalin ved Smithsonian Institue i Washington.
Dine siste søk