Norsk-Engelsk oversettelse av formening

Oversettelse av ordet formening fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

formening på engelsk

formening
allmenn? Opinion
Synonymer for formening
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Jeg er av den formening at fylkeskommunene i slike tilfeller neppe kan legge hindring i veien for henvisning ut av fylket.
2.Selvfølgelig vil det være vanskelig på forhånd å ha noen klar formening om hvilke besøk som kan innebære fare for smugling av f. eks. narkotika.
3.Den er på vel en million kroner, men utgiftene har jeg ingen formening om.
4.Det er det umulig å ha noen formening om.
5.Det har jeg ingen formening om.
6.Fra de amerikanske telefonabonnentenes synspunkt er det for tidlig å ha noen sikker formening om oppdelingen av AT & T vil vise seg å være vellykket eller ikke, men for selskapets del har dereguleringen gått slik den skulle.
7.Har dere noen formening om Bindalsfeltet er drivverdig ?
8.Har du noen formening om hvorfor akkurat dere har fått det til, redaktør Morten Quale ?
9.Har politiet noen formening om brannårsaken ?
10.Har politiet noen formening om hvor resten av våpnene har tatt veien ?
11.Hvordan stallen blir seende ut neste sesong, har jeg ingen formening om ennå.
12.Jeg ble overhodet ikke overrasket over Wenches brede støtte, og var hele tiden av den formening at hun samlet større støtte på landsmøtet enn valgkomiteens innstilling åtte mot tre stemmer skulle tilsi.
13.Nei, det har vi ingen formening om.
14.På det nåværende tidspunkt kan jeg ikke si mer enn at vi er glad for å være i bildet, men Japan er et tøft marked, sier Rasmussen, som ikke har noen formening om hvor store leveranser som eventuelt kan komme på tale hvis Follum kommer ut av testene som en av de aktuelle leverandører.
15.Såvidt jeg kan bedømme, inneholder alle forslagene fordeler og ulemper, men på det nåværende tidspunkt er det umulig for de folkevalgte å ha noen klar formening om forslagene, sier Kvalheim.
16.Vi har holdepunkter for å si at brannene er påsatt, men vi har ennå ingen formening om hvem som står bak, opplyser politifullmektig Geir Langhelle til Aftenposten.
17.Ambassaden sendte Linds visumsøknad dit for to uker siden, og han har ingen formening om hvorfor det har tatt såpass lang tid å få et svar.
18.Andre sier at de er i tvil om selv den nederlandske regjering har noen formening om hva sluttresultatet vil bli.
19.Arne Fliflet ved regjeringsadvokatens kontor sier i en kommentar at man fra Statens side overhodet ikke har gjort seg opp noen formening om hva arkivet er verdt i kroner og øre.
20.Både Mjøndalens Tore Eriksen, som vokter målet på Ullernbanen tirsdag, og Drafns Per Waage, som får hjemmekamp på Marienlyst onsdag, var begge av den formening at Sverige var en langt vanskeligere motstander enn Sovjet.
21.De borgerlige partier i Hovedstadsrådet er av den formening at oppsigelse er ulovlig siden det er organisasjonsfrihet for offentlig ansatte.
22.De har derfor ingen formening som hva de vil og hvor de skal, og de rammes av depresjoner, følelseskulde og kontaktvanskeligheter overfor menn.
23.Den eneste som har en klar formening om hva han vil bruke året på sjøbrukslinjen til, er Helge Ivar Hagen fra Dønna.
24.Det er umulig på dette tidspunkt å ha noen formening om hvordan kortene vil legge seg i denne interne debatt.
25.Det er vanskelig å ha noen formening om i hvilken grad det kan bli aktuelt å trekke paralleller mellom tilfellene Wennerström og Treholt.
26.Det norske aksjemarkedet er preget av at man mangler en klar formening om markedets retning efter den kraftige oppgangen tidligere iår.
27.Det vil jeg ikke ha noen formening om.
28.Eksakt når publikum slippes innenfor murene, tør imidlertid hverken museumskonservator Johansen eller Vinmonopolets informasjonsavdeling foreløbig ha noen formening om.
29.Ennå har man ingen formening om den nøyaktige navnelisten over de internasjonalt kjente personene som skal være med på den 46 timer lange båtturen fra Panama City til Nicaragua.
30.Foreløbig har man ingen formening om hvor kartmaterialet stammer fra, ei heller om dokumentene inneholder graderte opplysninger.
Dine siste søk