Norsk-Engelsk oversettelse av formode

Oversettelse av ordet formode fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

formode på engelsk

formode
sannsynlighetverb assume, presume, suppose, take for granted, surmise [formal], guess [informal]
  tankeverb suspect, surmise [formal]
  tankeverb reckon, think, suppose, figure
  meningverb believe, suppose [formal]
Synonymer for formode
Avledede ord av formode
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De kravene som NIF nå har stilt til Huddinge, vil også måtte stilles til et dopinglaboratorium på Aker, skulle vi formode.
2.Den samme følelse må en formode gjør seg gjeldende blant byens ledende folkevalgte, dersom den økonomiske situasjon er så dyster som finansrådmannen tegner den.
3.Det er grunn til å formode at president Ceausescu har fått studere disse evner på nært hold.
4.Det napper i bena når denne krimserien flettes sammen av slike glatte toner, rytmisk glidende, som vi må formode at hertuginnen nød på Oslos mest kjente dansegulv.
5.Dette kan selvfølgelig være en forkert gengivelse af Einar Førdes mening, men da Information generelt er en troværdig avis, vil jeg formode, at Førde er korrekt citeret.
6.Ellers betegnet han drapet som en grusom handling, skjedd i et rettsmøte hvor man må formode at mennesker ikke skal forvente å bli utsatt for vold, langt mindre bli drept.
7.Ellers er vi jo nu havnet i den første av sesongens måneder uten bokstaven r i navnet, så da er det vel ekstra mange som kaster seg over den bergenske persetorsken, skulle man formode.
8.En granskning av hans forretningsførsel ga grunn til å formode at en stor del måtte stamme fra inntekter ervervet utenfor riket, med unnlatelse av behørig hjemlig registrering.
9.En restaurant med alle muligheter til å bli et såkalt" insted", skulle man formode.
10.En skulle formode at formannsvervet i en av landets største organisasjoner var nok å bite i, men Kjellaug Skogen synes ikke det.
11.Hvis noen nu skulle formode at jeg har til hensikt å trekke frem Europa som det eklatante motstykke, og kalle den europeiske modell for vellykket med hensyn til at grensegangen mellom statene i det store og det hele følger kultur og sproggrensene, tar" noen" grundig feil.
12.Hågensens utsagn er desto mer urovekkende, fordi man jo må formode at det er LOs offisielle standpunkt han forfekter.
13.I og med at det er Staten som eier konsernet, må man formode at det også er Staten som må ta avgjørelsen.
14.Man kan formode at det har vært vanskelig for dem å akseptere at morens oppmerksomhet er konsentrert om nykomlingen en tid.
15.Man må formode at den norske bedrift også har noe å tilby.
16.Man må formode at det var to hovedårsaker til etableringen - opprettholdelse av sysselsettingen og som ledd i å skaffe kraftkonsesjoner.
17.Man må formode at en viss holderulling vil finne sted.
18.Man må også formode at det forelå andre muligheter hvis ikke partene hadde kommet til enighet.
19.Man skulle formode at denne gruppen i høy grad har innarbeidet denne tiden, om pensjonsalderen blir senket til for eks. 65 år, uten forringelse av pensjonen av den grunn.
20.Når to så erfarne galoppfolk avviker såpass i sine vel overveide meninger, kan vi vel formode at Rikstotos spilleomgang 30 har muligheter for å gi de helt store utbetalingene ?
21.Personlig vil jeg formode at kirkens menn har sett realistisk på saken og sløyfet dåpsbekreftelsen utfra en forventning om at svært mange av dagens ungdom ikke ville la seg konfirmere i kirken dersom de ble nødt til å bekrefte dette løftet.
22.På denne bakgrunn kan man formode at kravet om et eiersamarbeide for Stabburet vil bli forsterket ytterligere blant Borregaards aksjonærer.
23.SLIK verden fortoner seg, ville det være overdrevent optimistisk å formode at nedrustningskonferansen i Geneve kan gjøre større fremskritt i dette spørsmål enn den har gjort på andre felter i de 22 år den nå har pågått.
24.Selv om situasjonen for et menneskefoster er annerledes fra flere synspunkter, er det neppe for dristig å formode at også det kan nås av akkustiske signaler utenfra.
25.To vaskeekte (påstås det iallfall i den tilsendte pressemelding som nok vil bli gjort til gjenstand for spesiell oppmerksomhet av forbrukerombudet) klovner fra Circus Fantasticus, Mona Haugan og Merete Vikholt, lærer barna å sminke seg som miniklovner og instruerer dem i klovnerier (en ganske så takknemlig oppgave, skulle denne signatur formode på grunnlag av egne erfaringer som oppdrager).
26.Vi skulle formode at situasjonen ble livlig diskutert" i de tusin hjem" utover søndagen, og at de som hadde kampen på videobånd kjørte situasjonen noen ganger i private repriser.
27.De er temmelig dyre, og man må formode at de som kjøper, undersøker markedet og efterhvert finner ut hva de har lyst på og hva de har råd til.
28.Dermed kan man naturlig nok formode at det vil bli penger mye av møtet vil komme til å dreie seg om tirsdag den 8. oktober.
29.Det var altså helt ukjent i lokalmiljøet at saken skulle opp, og vi må formode at utvalget ikke fikk den nødvendige tid og informasjon til å behandle en så viktig sak forsvarlig.
30.Efter den motstand Elektro Union møtte, må man formode at andre industriselskaper som er interessert i å overta, vil møte samme motstand.
Dine siste søk