Norsk-Engelsk oversettelse av formulering

Oversettelse av ordet formulering fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

formulering på engelsk

formulering
allmennsubst. wording
  ordsubst. formulation, phrasing, wording
  aksjonsubst. formulation, phrasing, wording
Synonymer for formulering
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.En elskverdig formulering, forsiktig sagt.
2.Kvinder og Mænd skulde have de samme Rettigheder og Pligter med mindre naturlige Forskielde kunde begrunde Uligheder" - en formulering som selv saksordføreren Hans Hammond Rossbach (v) igår karakteriserte som" umulig".
3.Snakk med oss lærer, ikke til oss !" - Denne enkle formulering gir i korthet den moderne pedagogisk rettesnor når det gjelder kunstformidling i skolene.
4.Vi får håpe denne formulering mer skyldes mangelfulle evner til å beherske det norske sprog enn en vurdering av nivået for juridisk embedseksamen.
5.(En underlig formulering ikke bare i formell forstand.
6.Det er gledelig at Helsedirektoratet kommer med en så klar formulering i denne saken.
7.Jeg står ved det jeg sa i Verdal, selv om jeg ved nærmere eftertanke nok ville benytte en annen formulering.
8.Jeg tenker vel ikke på det i en så konkret formulering, men det er kanskje sånn.
9.Jo, det kan kanskje virke slik, det var en dårlig formulering, jeg visste ikke og vet ikke hvem eieren var.
10.Prissjokk er egentlig en blek formulering, sier distriktssjef Cato Laastad i Statens pristilsyn i Agder til Fædrelandsvennen.
11.Arbeiderpartiet sa nei til denne formulering, og den er nå trukket tilbake av de tre regjeringspartier.
12.Arbeiderpartiet står her på en formulering som innebærer at NATO og Warszawapakten inntil videre bør innstille sine rakettutplasseringer, både i øst og vest, som et tillitskapende tiltak for å komme i gang igjen med forhandlinger.
13.At politiet har grunn til å anta at en utlending er arbeidssøker, er en meget vag formulering, og man har ingen garanti for at en slik erklæring bare blir brukt i de tilfeller der avvisningsgrunnlaget er helt klart.
14.Bedre kan det egentlig ikke sies, men Berge tar ikke konsekvensen av sin formulering.
15.Betyr Egil Knudsens siste utspill at AUF nå har våknet fra illusjonen om at komiteens" frys"formulering er et fremskritt ?
16.Både når det gjelder første punktum om rase m.m., og når det gjelder annet punktum om homofili, er det en mer begrenset og mer presis formulering.
17.Da Arbeiderpartiet avslo dette, måtte de tre partier starte arbeidet med en ny formulering som ikke levner tvil om at de tre regjeringspartier står klart på NATOs dobbeltvedtak.
18.De gamle byggeforskriftene svikter på den redaksjonelle oppdeling og den tekstmessige formulering.
19.Den forsiktige formulering på dette punkt i landsstyrets uttalelser avspeiler hensynet til dette forhold.
20.Den vil enkelte nok savne, andre finner glede nettopp i en underfundig formulering, aller helst i bildet som selvstendig uttrykk uten tekst.
21.Denne formelle, byråkratiske formulering dekker over det årelange motsetningsforhold mellom Ljubimov og kulturmyndighetene.
22.Denne formulering er nå borte.
23.Denne formulering tyder på at SovjetUnionens ønske om en sterkere integrering ikke er blitt oppfylt.
24.Denne i ytre forstand temmelig upresise formulering forteller likevel tilstrekkelig for tusenvis av mennesker landet rundt.
25.Derfor kan nok en mindre drastisk formulering være mer dekkende for en situasjon i forandring.
26.Det bærende slagord her i Dallas er en lett omskrivning av Franklin D. Roosvelts historiske formulering.
27.Det er en formulering som har like mye adresse til øst som til vest.
28.Det er en god, epigrammatisk formulering, som utsier ganske meget om sjakkens vesen.
29.Det er en hard formulering.
30.Det er en kontant formulering, men Simon / Kahn presiserer uttrykkelig at verden blir mindre tettbefolket (med flere mennesker), mindre forurenset, økologisk mer stabil og mindre sårbar for forstyrrelser i kretsløpet enn nå.
Dine siste søk