Norsk-Engelsk oversettelse av forordne

Oversettelse av ordet forordne fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forordne på engelsk

forordne
loververb prescribe
  foretakverb appoint, nominate, name
  rettsvitenskapverb decree, ordain
Synonymer for forordne
Fler eksempler
1.Det burde være naturlig for en borgerlig regjering å forordne en velegnet kur.
2.Legen bør skriftlig forordne pasientens medisin.
3.Sykepleiere kan også ta stilling til helseproblemer i sin alminnelighet, og forordne regelmessig legebesøk.
Liknende ord

 
 

forordne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forordneforordnendeforordnet
Indikativ
1. Presens
jegforordner
duforordner
hanforordner
viforordner
dereforordner
deforordner
8. Presens perfektum
jeghar forordnet
duhar forordnet
hanhar forordnet
vihar forordnet
derehar forordnet
dehar forordnet
2. Preteritum (Fortid)
jegforordnet
duforordnet
hanforordnet
viforordnet
dereforordnet
deforordnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forordnet
duhadde forordnet
hanhadde forordnet
vihadde forordnet
derehadde forordnet
dehadde forordnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal forordne
duvil/skal forordne
hanvil/skal forordne
vivil/skal forordne
derevil/skal forordne
devil/skal forordne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forordnet
duvil/skal ha forordnet
hanvil/skal ha forordnet
vivil/skal ha forordnet
derevil/skal ha forordnet
devil/skal ha forordnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forordne
duville/skulle forordne
hanville/skulle forordne
viville/skulle forordne
dereville/skulle forordne
deville/skulle forordne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forordnet
duville/skulle ha forordnet
hanville/skulle ha forordnet
viville/skulle ha forordnet
dereville/skulle ha forordnet
deville/skulle ha forordnet
Imperativ
Bekreftende
duforordn
viLa oss forordne
dereforordn
Nektende
duikke forordn! (forordn ikke)
dereikke forordn! (forordn ikke)
Dine siste søk