Norsk-Engelsk oversettelse av forstyrrende

Oversettelse av ordet forstyrrende fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forstyrrende på engelsk

forstyrrende
barnadjektiv troublesome
  oppførseladjektiv bothersome, troublesome
Synonymer for forstyrrende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.(New York Times) Det kan straffe seg å gripe forstyrrende inn i de prosesser naturen selv har bygget opp gjennom årtusener.
2.For meg er det verste kanskje at den har virket litt forstyrrende inn på forberedelsene til landskampene her i Egypt.
3.Føler du at Norgescuprittene virker forstyrrende inn på dette opplegget ?
4.Men det er ikke tvil om at det virket temmelig forstyrrende å få et baklengsmål så tidlig i en kamp som har vært så fokusert på forhånd som denne.
5.Målet er jo alltid å prøve å stikke fra, ikke bare med noen få sekunder, men med så god margin bakover at nestemann kan gå sitt eget løp uten forstyrrende innslag fra konkurrentene.
6.Vi skal ikke være anmassende, oppdragende eller forstyrrende i folks ferie.
7.Adam Pietruszka, nestkommanderende for innenriksdepartementets" avdeling 4" - ansvarlig for overvåkning av kirken - utstyrte kidnapperne med spesielle passersedler som beskyttet dem mot alle forstyrrende inngrep fra politiet.
8.Alle som har vært direkte eller indirekte i kontakt med ufrivillig barnløshet vet imidlertid hvilket forstyrrende problem dette er, både når det gjelder vanlig livsutfoldelse, den enkeltes forhold til omgivelsene, og ikke minst parets forhold til hverandre.
9.Alles oppmerksomhet rettes bare mot dem, om så Caruso synger, sier Maag og er glad for at det er færre forstyrrende elementer iår enn det ofte har vært tidligere.
10.Basekomplekset på Kola, som Pravda ifjor nokså overraskende kalte et av de to viktigste i SovjetUnionen, virker forstyrrende på forhandlinger som ellers ville vært ensidig konsentrert om hvem som skulle ha råderett over ressursene i Barentshavet.
11.Bildet av et økonomisk og militært mektig SydAfrika virker kanskje forstyrrende på tilhengere av sanksjoner mot republikken.
12.De mener at man på den måten kan identifisere såvel støy fra slike forstyrrende elementer som" naturlig" støy fra havet.
13.Den skal gi muligheter for god, men ikke forstyrrende havnetrafikk.
14.Den skal være et budskap fra skjerm til seer uten forstyrrende eller fortolkende mellomledd.
15.Den som kan gripe forstyrrende inn er til manges forbløffelse" den evige taper", George McGovern, som 12 år efter sitt katastrofale nederlag for Richard Nixon starter på ny frisk.
16.Derefter må vi appellere til de dypere følelser i alle mennesker, gå til den grunnleggende opplevelse av at livet er godt til tross for alle forstyrrende elementer.
17.Derfra tok hun med seg den lærdommen at man ikke bør ha forstyrrende" ting" rundt seg.
18.Det er mulig at frykten for at tennishallen vil virke forstyrrende i forhold til Vigelandsanlegget er overdrevet, men jeg tror det er riktig av bystyret å si nei hvis man føler noen som helst tvil om at dette kan skje uten skadevirkninger for Vigelandsanlegget og Frognerparken, fortsatte kommunalråden.
19.Det hadde vært mulig å øke rekkevidden, men under redningsaksjoner der flere personer ligger i vannet, vil for sterke signaler virke forstyrrende på hverandre.
20.Det sier seg selv at slike remedier virker forstyrrende på livsutfoldelsen.
21.Det skal også bli meget vanskelig å forklare skatteborgerne at Vannlinjeprosjektet må skrinlegges fordi myndighetene, (storting og Oslo kommune) må ha 45 år på seg for å godkjenne formalitetene til et prosjekt, som i så liten grad virker forstyrrende i byggetiden.
22.Det som avtegner seg, er en forlengelse av politikken i Bresjnevperioden - uten stor dramatikk og forstyrrende kampanjer.
23.Det virker forstyrrende, men skaper også bildet.
24.Disse forløperne kan være sikkerhetsvakter, sekretærer eller andre - hovedsaken er at de skal sørge for at den korte oppholdstid som den / de" store" har avsatt, kan bli brukt til det oppsatte program uten distraherende eller forstyrrende detaljer.
25.Distansen er ikke bare den som passer ham minst, men den vil virke forstyrrende inn på oppladningen med tanke på den avsluttende femmila.
26.For mange uromomenter har spilt forstyrrende inn i arbeidet med å forberede hopplaget til OL.
27.Gjennom tekst og bilder, forteller Michel Odent og kvinner som har født ved hans klinikk, om hvordan det oppleves når barn blir satt til verden, uten at utenforstående griper forstyrrende inn.
28.Han er opptatt av at Marka skal være er rekreasjonsområde, fritt for forstyrrende elementer som ulovlig motorisert ferdsel, hærverk, forsøpling - og ikke minst : ulovlig jakt og fiske.
29.Hun kan også ha overtoner av anstrengt kjønnsrollekamp som kan virke forstyrrende på det litterære bildet.
30.I andre bilder virker spranget i proposjoner og formsprog forstyrrende på helheten, det samme gjelder påmalte tekster.
Dine siste søk