Norsk-Engelsk oversettelse av forulempe

Oversettelse av ordet forulempe fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forulempe på engelsk

forulempe
personverb insult
  støteverb offend, affront
Synonymer for forulempe
Avledede ord av forulempe
Fler eksempler
1.Det var heller ikke deres mening å forulempe Zola, som neppe merket dem.
2.Hunder må ikke forulempe søppeltømmerne.
3.Årsaken er hva man kaller" et overordnet hensyn til de aktive", at man ikke skal forulempe folk unødvendig.
Liknende ord

 
 

forulempe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forulempeforulempendeforulempet
Indikativ
1. Presens
jegforulemper
duforulemper
hanforulemper
viforulemper
dereforulemper
deforulemper
8. Presens perfektum
jeghar forulempet
duhar forulempet
hanhar forulempet
vihar forulempet
derehar forulempet
dehar forulempet
2. Preteritum (Fortid)
jegforulempet
duforulempet
hanforulempet
viforulempet
dereforulempet
deforulempet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forulempet
duhadde forulempet
hanhadde forulempet
vihadde forulempet
derehadde forulempet
dehadde forulempet
4a. Presens futurum
jegvil/skal forulempe
duvil/skal forulempe
hanvil/skal forulempe
vivil/skal forulempe
derevil/skal forulempe
devil/skal forulempe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forulempet
duvil/skal ha forulempet
hanvil/skal ha forulempet
vivil/skal ha forulempet
derevil/skal ha forulempet
devil/skal ha forulempet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forulempe
duville/skulle forulempe
hanville/skulle forulempe
viville/skulle forulempe
dereville/skulle forulempe
deville/skulle forulempe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forulempet
duville/skulle ha forulempet
hanville/skulle ha forulempet
viville/skulle ha forulempet
dereville/skulle ha forulempet
deville/skulle ha forulempet
Imperativ
Bekreftende
duforulemp
viLa oss forulempe
dereforulemp
Nektende
duikke forulemp! (forulemp ikke)
dereikke forulemp! (forulemp ikke)
Dine siste søk