Norsk-Engelsk oversettelse av fra start til slutt

Oversettelse av ordet fra start til slutt fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fra start til slutt på engelsk

fra start til slutt
tidannet throughout, all through

 
 

Fler eksempler
1.Nei, i TV passer det nok best med en mer tradisjonell" fra start til slutt"oppsetning.
2.Det at den samme person som" leder" efterforskningen i en sak fra start til slutt også er den som skal vurdere resultatet og eventuelt føre saken for retten, fører til, eller kan føre til, at vedkommende gjennom efterforskningen vil måtte være mer interessert i den siden som har med å skaffe bevis, om å gjøre enn den andre sinden som er å avkrefte bevis, dvs. undersøke om bevisene er holdbare.
3.Gårsdagens motstander Strømmen var for svak til å være noen målestokk, men måten Mjøndalen angrep på fra start til slutt, viser at laget kan mer enn å prate.
4.Et annet trekk var at søkerne får for liten informasjon generelt fra start til slutt i en prosess.
5.Finalen ble nemlig en kamp hvor Bækkelaget dominerte fra start til slutt.
Dine siste søk