Norsk-Engelsk oversettelse av frieri

Oversettelse av ordet frieri fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

frieri på engelsk

frieri
ekteskapsubst. proposal, marriage proposal, offer of marriage
  kjærlighetsubst. dating, courtship, wooing [literature]
Liknende ord

 
 

Wiki
Et frieri er en hendelse hvor én person i et forhold spør om den andres hånd i giftemål. Hendelsen er som oftest rituell, og kan inneholde presentasjon av forlovelsesring og stilling av et formalisert spørsmål, slik som «Vil du gifte deg med meg?». Det er tradisjonelt mannens oppgave å fri til kvinnen, men dette er ikke lenger universelt.

Fler eksempler
1.De små sluseåpningene er et produkt av behov og ikke av frieri til misfornøyde velgere.
2.Altså ikke et gedigent frieri til den marsipankakeglade Kåre Willoch.
3.Dermed er det ikke sagt at budsjettet er preget av uforsvarlig frieri til velgerne.
4.Det nye våpenet har en solid kasse med tre låseklakker, og Waleryd innrømmer at det sidemonterte magasin kan virke som et lite frieri til de gamle kragskyttere.
5.Det sosialdemokratiske frieri er allikevel interessant.
6.For at man skal unngå total nevrose i norsk politikk ett år foran stortingsvalget, ber vi om en tinglyst erklæring fra partiformann Odd Einar Dørum og Torstein Slungård i fellesskap om at det rikspolitiske frieri til Arbeiderpartiet står ved makt.
7.Forutsetningen for at Kosmos frieri skal krones med hell er at forslaget blir støttet av Lorenzengruppen som kontrollerer 45 prosent av aksjekapitalen i Rosshavet.
8.Gro Harlem Brundtland har kommet med et klart frieri til mellompartiene om skatten ?
9.Han finn henne og får kontant ja på sitt plutselege frieri.
10.Herr Adamsens frieri til værelsepiken Maria blir for eksempel bare absurd, i betydningen forvrøvlet.
11.I et indirekte frieri til den demokratiske presidentkandidat Walter Mondale sa han at" vi har merket oss at det er realistisk innstillede politikere og statsmenn i vest, USA inkludert, som innser at det er på denne måte forhandlingene blir brukt".
12.Ikke bare er det tradisjonelle giftemål akseptert i sin alminnelighet, det blir også forsvart i vide kretser som en ekteskapsform som fungerer minst like bra som det som oppfattes som et chansepreget, upålitelig vestlig giftemålsystem, tuftet på beiling og frieri.
13.Venstreledelsen venter ikke på noe svar fra Arbeiderpartiet på sitt frieri.
14.Jubileum"," Frieri" og" Bryllup".
15.DLF kan ikke følge Venstre, hverken når det gjelder listeforbund eller dets frierferd til Arbeiderpartiet, et frieri som også for Odd Einar Dørum må fortone seg som temmelig håpløst.
16.Det der kan tolkes som et fordekt frieri.
17.Da svarene forelå, var det ikke få amerikanske menn som falt ut av sengen, som den senere statsministerfrue svarte på spørsmålet om hvordan hun reagerte på Jens Otto Krags frieri.
18.Det desperate forsøket på å finne nytt fotfeste gjennom et hemningsløst frieri til Arbeiderpartiet, endte i tragikomedie.
19.En mann kan aldri si nei til et frieri, selv om han forakter kvinnen og hun er flere år eldre, forteller Infio, en ung, skjønn og atletisk kabarro på 24 år fra Inorei.
20.En mann kan ikke si nei til et frieri, selv om han er aldri så motvillig.
21.Et lite frieri vil også gå til det internasjonale håndballforbundet (IHF) om eftergivelse av avgifter, selv om disse allerede er presset lavt.
22.Et typisk frieri er opera / rocksammensuriet" Queen Of The Night" /" Satisfaction".
23.Før handlet Grand Prixlåter om romanse, kjærlighet og frieri.
24.Gaten er idag viet handel, og handelsnæringens frieri til et kjøpesultent publikum.
25.Jeg synes det var for mye tradisjonelt frieri til barna, for mange forfølgelses, gjemme seg, lete efterscener.
26.Kommunistenes åpne frieri til sosialdemokratene, og det stadig mer intime samarbeide som har utviklet seg i de siste tre år med sosialdemokratene, viser at de svenske kommunister er i ferd med å bli stuerene.
27.Løftene om mer demokratiske tilstander ble oppfattet som rent stemmefiske og frieri overfor vaklende kongresspolitikere.
28.Med særlig adresse til Sønstebø, uttrykte han stor forbløffelse over at Kr.F.representanten ble støtt av" Nikkerne", når hans eget parti med sitt" simple frieri" til Høyre hadde sørget for å tvinge Sky Channel på halve den norske befolkning.
29.Mon tro om ikke Brundtland her står for et grønt frieri som har liten gjenklang i store deler av hennes eget parti.
30.Muligens vil Palmes appell om nasjonalt samhold og hans indirekte frieri til den borgerlige fløy vekke lignende reaksjoner innad i hans eget parti, og ikke minst i Venstrepartiet Kommunisterna (VPK).
Dine siste søk